LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.

Aktivitetskalender

23. juni - 11. juli:

LOs sommerpatrulje. Informasjon og påmelding til sommerpatruljen.

8. september:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

16. september - 5. oktober:

Fagskolen for tillitsvalgte. Temakvelder i Oslo 16., 23. og 30. september og seminar på Rjukan 3. - 5. oktober.

27. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

24. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Bli med på Fagskolen - Nå med utvidet Rjukanseminar

LO i Oslos Fagskolen starter opp med tre temakvelder i Oslo tirsdagene 16., 23. og 30. september og avsluttes med et utvidet Rjukanseminar helgen 3. – 5. oktober.

Først ut er Hallvard Bakke som skal forsøke å besvare spørsmålet om vi i framtida har råd til offentlig velferd. På temakveld to innleder Linn Herning fra Velferdsstaten om konkurranseutsetting og privatisering i kommunen og «kreative» forretningsmodeller. Forsker og forfatter Andreas Ytterstad innleder på siste temakveld om klimautfordringene vi står overfor og grønne arbeidsplasser.

Rjukanseminaret er utvidet i forhold til tidligere og starter etter lunsj fredag 3. oktober. Hovedforedragsholder gjennom helgen er historiker Harald Berntsen som tar oss igjennom arbeiderbevegelsens historie og framveksten av vårt kapitalistiske samfunn som danner et godt grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag blir det guidet tur med buss, besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. Hjemreise etter lunsj søndag 5. oktober. Det settes opp egen turbuss fra Oslo til Rjukan fredag morgen med retur søndag.

Kontakt oss på post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 03 for påmelding eller reservasjon av plasser.

Fanemarkering torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Bli med og si nei til H/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Møt opp på Youngstorget torsdag 19. juni kl. 13:00

Fanemarkering 19. juni 2014. Annonse i Klassekampen.

Det blir appeller ved Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor - Hans Felix, leder El & It Forbundet - Mimmi Kvisvik, leder FO - Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund - Roger Heimli, AU Fagforbundet - Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo. Det blir også musikk ved Rolf Raddis Band og Bjørn Halvorsen.

Høyre/Frp-regjeringen angriper arbeidsmiljøloven og tariffavtalene med forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram for en uke siden. Det foreslås økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelser, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Hvis disse lovforslagene vedtas av Stortinget vil det bli flere løsarbeidere, økt sosial dumping og mer økonomisk kriminalitet.

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget. Møt fram med fagforeningsfaner!

Se løpeseddel om fanemarkeringen 19. juni på Youngstorget. Her kan du lese pressemeldingen om fanemarkeringen.

Hjemmesiden er under ombygging

Vi bygger om hjemmesiden og alt innholdet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det meste blir tilgjengelig i løpet av juni.

Forslagsfrister og representantskapsmøter høsten 2014 og våren 2015

LO i Oslo har representantskapsmøter følgende mandager: 8. september, 27. oktober og 24. november 2014 og 26. januar, 23. februar og 13. april (årsmøte) 2015.

Frist for å foreslå hvem som skal sitte i LO i Oslos valgkomité for årsmøtet 2015 er torsdag 4. desember 2014. Frist for å komme med forslag til paroler og det politiske grunnlaget for 1. mai 2015 er torsdag 22. januar 2015. Frist for å foreslå kandidater til LO i Oslos utvalg er torsdag 14. mai 2015. Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.