LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. mars

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. Kl. 18:00 på Kulturhuset.

24. mars

Konferanse om Cuba kl. 17:00 hos LO i Oslo.

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

6. april:

Lyset fra øst: Den russiske revolusjon 100 år. Foredrag på Arbeidermuseet, Sagveien 28, kl. 18:00.

Politisk pub onsdag 22. mars kl. 18:00 på Kulturhuset:

Sånn får du tariffavtale på 1-2-3

Mange sperret opp øynene da dørvaktene på Kulturhuset ble nektet tariffavtale av sjefene i Youngstorvet Vertskap AS. Men hva er poenget med tariffavtaler? Er noen bransjer, som utelivet, for kule til å ha ansatte med ordna forhold? Til politisk pub kommer en av dørvaktene som kjempet for tariff på Youngstorget. Kom og lær alt DU trenger å vite for å vinne kampen for tariffavtalen. I panelet: Dagfinn Lie, tidligere klubbleder i Youngstorvet Vertskap AS, Bahram Aiobi og Ole Magnus Eide, tillitsvalgte ved Elkjøp Lørenskog, Gøran Sagstuen, tillitsvalgt ved XXL Gardermoen. Møteleder: John Thomas Suhr, Oslo/Akershus Handel og Kontor. Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto. Gratis inngang.

Åpen konferanse om Cuba 24. mars kl. 17 hos LO i Oslo

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til konferase: • En ny fase i den cubanske revolusjonen?Hva innebærer den cubanske sosialismen?. Det blir innledninger ved H. E. Oscar de los Reyes Ramos, Cubas ambassadør til Norge, Even Sandvik Underlid, Peter M. Johansen og Natalia Zubillaga. Det blir lett servering. Påmelding til Olaf Svorstøl olasvo@gmail.com. Last ned invitasjon til konferansen her for å se detaljer om temaene sm tas opp.

Invitasjon til foredrag om den russiske revolusjon. Plakat.

Foredrag torsdag 6. april kl. 18:00 på Arbeidermuseet, Sagveien 28:

Lyset fra øst: Den russiske revolusjon 100 år

I år er det 100 år siden den russiske revolusjonen startet. Det markerer vi med et foredrag av Historiker Eirik Wig Sundvall som forteller om revolusjonens innvirkning på norsk arbeiderbevegelse og viser bilder fra arbeiderpartidelegasjonens reise til Sovjet sommeren 1920. I tillegg har professor i historie, Knut Kjeldstadli, funnet fram gamle revolusjonære sanger som han vil fortelle om og som vi synger i lag. Se mer om arrangementet på Arbeidermuseets hjemmeside. Arrangører: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arbeidermuseet og LO i Oslos Kulturutvalg. Fri entré.

1. mai: Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene

LO i Oslos representantskap har vedtatt parolene og det politiske grunnlaget for 1. mai-feirngen i Oslo. Last ned og les parolene og grunnlaget her,

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister første halvår 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.