LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

13. april:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

16. april:

Politisk pub på Kulturhuset på Youngstorget kl. 18:00.

30. april:

Ta sangen tilbake - allsangkveld med Sosialistisk kor i Oslo og LO i Oslo på Kulturhuset kl. 18:30.

1. mai:

Arrangement på Youngstorget og demonstrasjonstog.

Politisk pub torsdag 16. april kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kjosifiseringen av arbeidslivet

I mange bransjer har forholdet mellom den som utfører arbeidsoppgaver og den som betaler ut lønn blitt så forandret at ansvarsforholdet pulveriseres. Kreative selskapsstrukturer, bemanningsselskaper hvor folk er fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag, og krav om at folk skal ha eget enkeltpersonforetak framfor å være ansatt. Vi ser omgåelser av lov- og avtaleverk som gjør at det tradisjonelle forholdet mellom ansatt og sjef er på vei bort. Da pilotene streiket i Norwegian, var det for å ha rett til å forhandle direkte med ledelsen de jobber for. Hvordan er utviklingen i andre bransjer som transport, elektrikerbransjen og hvordan møter fagbevegelsen utfordringene?

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 16. april kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne! Onsdag 25. mars kl. 14:30

Det arrangeres støttemarkering i Borggården, Oslo Rådhus, onsdag 25. mars kl. 14:30. Bryggesjauerne i Oslo havn kjemper for tariffavtale med Yilport. Oslos politikere bærer ansvaret for situasjonen i Oslo havn. Derfor demonstrerer vi i Borggården utafor Oslo Rådhus før bystyremøtet 25. mars. Ta gjerne med fagforeningsfanen og vis fagforeningas støtte!

Paroler: • Tariffavtale med Yilport i Oslo havn! • Respekt for ILO-konvensjon 137 - fortrinnsrett for havnearbeiderne! • Stilluf Karlsen MÅ gå!

Appeller: • Roy Pedersen, leder LO i Oslo • Lars Johnsen, 1. nestleder Transportarbeiderforbundet • flere kommer snart...

Kultur: • Bjørn Halvorsen i Salongorkesteret.

Sett av tida alle som har mulighet. Havnearbeiderne trenger deres støtte!

Fanemarkering og seminar forsvar arbeidsmiljøloven 19. mars

Høyre- og Frp-regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven er til behandling på Stortinget denne måneden. Torsdag 19. mars kl. 14:00 blir det landsomfattende fanemarkering foran Stortinget i Oslo. Tidspunktet er valgt fordi dette er mellom behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen og Stortingets endelige behandling av forslagene.

Kl. 12:00, forut for fanemarkeringen, er det seminar med gjennomgang av stortingskomiteens innstilling til Stortinget. Deltakelse på seminaret er gratis. Ingen påmelding.

Dette er vår siste sjanse i denne omgang til å si ifra at vi ikke vil ha forverringer av arbeidsmiljøloven! Vi ber derfor alle som har mulighet til å møte opp foran Stortinget og fagforeningene om å ta med sin fagforeningsfane. Last ned annonse om seminaret og fanemarkeringen.

Historisk helg med Harald Berntsen 7. – 8. mars:

Noen få ledige plasser på kurset om fagbevegelsens historie

Fagbevegelsens historie med Harald Berntsen. Plakat.

Bli med på historisk helg med historiker Harald Berntsen. Med stor fortellerglede og formidlingsevne får Harald oss til å forstå hvorfor samfunnet har blitt som det er i dag og hvilke kraftfulle interessemotsetninger som ligger bak og har formet det. Les mer om kursinnholdet i kursinvitasjonen her.

Meld deg på til post@lo-oslo.no. Kurset holdes i LO i Oslos møtelokale i Møllergata 24. Vi starter kl. 10:00 på lørdag. Deltakeravgiften er kr. 500,- for hele kurset og inkluderer varm lunsj begge dager. Vi tar sikte på å avslutte kurset kl. 14:00 på søndag slik at vi rekker 8. marstoget. Ved behov for mer informasjon kontakt oss på telefon 22 96 01 00.

8. mars i Oslo kl. 14:00 foran Stortinget

Årets hovedparole er Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter! og Fagforbundets leder Mette Nord er blant årets appellanter. Flere av parolene omhandler arbeidslivssaker som arbeidsmiljøloven, sekstimers dag, likelønn og pensjon. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner. 8. marsarrangementet begynner kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget. Les mer om arrangementet her.

Politisk pub torsdag 12. mars kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Klimakampen i Oslo

Tenke globalt, handle lokalt – hva bør vi gjøre i Oslo? Det er enighet om å flytte godstransport fra vei til bane, både av klima- og sikkerhetshensyn. Samtidig selges sentrale tomter som er en forutsetning for denne ideen. I Oslo med høye tomtepriser og sterke private interesser er det kamp om byplanlegging og samfunnsbygging. Noen stridspunkter er kollektivtrafikk, Alnabruterminalen og Oslo Havn. Hvilken rolle kan fagbevegelsen spille i den lokale klimakampen?

Innledninger ved Erik Hagen, leder i Næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, Ola Floberg, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Grethe Thorsen, Norsk Lokomotivmannsforbund, og Wiggo Vinje, tidligere klubbleder Tollpost Globe, Norsk Transportarbeiderforbund.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. mars kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne i kamp:

Støttemarkering 27. februar kl. 19:00 på Parkteatret

Oslo Bryggearbeideres Forening inviterer til støttemarkering på Parkteatret ved Olaf Ryes plass i Oslo fredag 27. februar kl. 19:00.

Programmet for kvelden er: • Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund • Jonas Bals, leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap og rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe • Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant og SVs talskvinne i arbeidslivspolitikken • Anders Evenstuen, faglig tillitsvalgt og faglig leder i Rødt. Vi spør: Hva må til for at havnearbeiderne skal vinne? Disse svarer: • Ronny Johansen, leder i LO Tromsø • Roy Pedersen, leder LO Oslo • Terje Fjellum, leder Oslo Grafiske Fagforening • Markus Hansen, leder Heismontørenes Fagforening • Bjørn Steffensen, leder Norsk Havnearbeiderforening. Kvelden avsluttes med rock'n'roll med Salongorkesteret.

Solidaritetsmarkering for Hellas 15. februar foran Stortinget

Søndag 15. februar skal det være markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. I Oslo blir det markering foran Stortinget kl. 15:00. Den nyvalgte regjeringen i Hellas vil stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette vil grekerne be om et overgangslån på seks måneder. Vi støtter den greske regjeringens ønske om et alternativ til innstrammingspolitikken. Et overgangslån vil sørge for at en demokratisk valgt regjering får sjansen til å presentere den politikken greske velgere har stemt for. Appellanter på markeringen i Oslo er Petter Slaatrem Titland (Attac), Nina Skranefjell (Norges sosiale forum), Roy Pedersen (LO Oslo), Ingrid Fiskaa (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) med flere. Arrangører er Attac, Norges sosiale forum og LO i Oslo. Les grunnlaget for markeringen her.

Boikott av Yilport i Oslo havn:

Vellykket fanemarkering 5. februar

Boikott av Yilport på Oslo havn, fanemarkering. Foto.

Oslo kommune som eier Oslo havn har gitt det tyrkiske selskapet Yilport monopol på å drive containerhavna i 20 år fra 1. februar. Men Yilport nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. De vil ikke engang forhandle om tariffavtale og har avvist å stille på møte hos Riksmekleren. Norsk Transportarbeiderforbund starter derfor boikott av Yilport fra 4. februar. Målet er å få en tariffavtale på lik linje med andre havnearbeidere i Norge. Les mer på Transportarbeiderforbundets hjemmeside.

Som et første solidariske håndslag deltok fagforeninger fra hele landet på fanemarkeringen 5. februar ved havnekontoret til Yilport i Ormsundveien. Se bilder fra fanemarkeringen på www.frifagbevegelse.no.

Politisk pub torsdag 12. februar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om nei til salg av Oslo. Plakat.

Nei til salg av Oslo

De offentlige velferdstilbudene i Oslo kuttes. Hvert år settes det av mindre penger til barnehager og sykehjem. Høyre-byrådet vil at nye barnehager skal drives av kommersielle selskap og at skoler og sykehjem skal bygges gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). Det er dyrt og byråkratisk. En rekke organisasjoner, deriblant LO i Oslo, har laget aksjonen Nei til salg av Oslo. Sammen ønsker vi å styrke de offentlige velferdstilbudene i stedet for å konkurranseutsette og privatisere. På politisk pub belyser vi risikoen ve privatisering og konsekvensene for barna, de gamle, de syke og de ansatte. Vi får høre Linn Herning, For velferdsstaten, Kjersti Engen Marsdal, Foreldreaksjonen Nei til salg av barnehagene, Stein Olav Ringen, Fagforbundet Oslo og Nils Rise fra Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. februar kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Bli med på teaterkveld 12. mars:

Mor Courage og barna hennar

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestillingen Mor Courage og barna hennar av Bertolt Brecht på Det norske teatret torsdag 12. mars kl. 20:00. Kl. 19:00, før forestillingen, holder forfatter Vigdis Hjorth foredrag om Bertolt Brecht. Pris per billett inkludert foredraget er kr. 335,-. Påmelding innen mandag 2. februar. Billettene betales til LO i Oslos konto nr. 9001 19 16081. Billettene anses ikke som reservert før beløpet er inne på konto. Påmeldingen er bindende. Se invitasjon til teaterkvelden her.

Politisk streik 28. januar imot forverringene av arbeidsmiljøloven

LO, Unio og YS har tatt initiativet til en felles politisk streik onsdag 28. januar kl. 14:00 - 16:00 imot regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven. Markeringer over hele landet er under planlegging. Mer informasjon om markeringen i Oslo vil bli lagt ut her.

Se også egen kampanjeside: mittarbeidsliv.no.

Forsvar arbeidsmiljøloven

– Den norske modellen og trepartssamarbeidet sies i realiteten opp dersom regjeringen fremmer sine forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven, sier LO i Oslos representantskap i en uttalelse. – NHO støtter både forslagene og framgangsmåten.

Representantskapet går også inn for en bred landsomfattende streik for å protestere mot eventuelle forverringer av arbeidsmiljøloven. Les uttalelsen Forsvar arbeidsmiljøloven.

Eiendomsskatt sikrer velferden

For å stanse budsjettkuttene til barnehager, skoler, helsesektoren og eldreomsorgen må det innføres eiendomsskatt i Oslo. – Med eiendomsskatt kan vi sikre velferdstilbudene. En slik skatt vil gi godt over to milliarder kroner i året, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

LO i Oslo har engasjert De Facto til å lage et notat om eiendomsskatt. Last ned notatet Eiendomsskatt i Oslo?

Prøv vår nye eiendomsskattkalkulator

Les også oppslag i Dagsavisen: LO i Oslo: Eiendomsskatt sikrer velferden.

Bli med på underskriftsaksjon for klimajobber og klimakonferanse

I dag var LO i Oslo vertskap da kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» ble sparket i gang foran rundt 40 nøkkelpersoner i norsk fagbevegelse, miljøbevegelse, kirke samt andre interessenter. Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. I frokostmøtet lanserte LO i Oslos nestleder Kjersti Barsok neste års konferanse 13. mars i tillegg til underskriftsaksjon for kravet ”Brems norsk oljeutvinning- 100 000 klimajobber nå”. Dette oppfordrer vi deg til å spre og underskrive på! Det er 175 dager til konferansen og vi satser på 100 000 underskrifter. Les mer og skriv under her: http://broentilframtiden.com/. Les mer på Fri Fagbevegelse.

Politisk pub torsdag 15. januar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om endringene i arbeidsmiljøloven. Plakat.

Arbeidsmiljøloven endres – hva gjør vi?

Høyre- og Frp-regjeringen varsler store endringer i arbeidsmiljøloven og har støtte i Stortinget for å gjennomføre dem. Hva innebærer endringene og hva gjør fagbevegelsen i møte med disse forverringene? LO i Oslos leder Roy Pedersen innleder og blant annet ungdomssekretær i Handel og Kontor Maren Alexandra Gulliksrud og nestleder ved NTL Universitetet i Oslo Natalia Zubillaga deler sine erfaringer og bekymringer med oss. Bli med på politisk pub på Kulturhuset 15. januar! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Stopp byrådets budsjettkutt – Fanemarkering 11. desember

Det borgerlige byrådet kutter i tjenester som skal dekke folks velferdsbehov. Det foreslås kutt for Oslos bydeler, kutt i bemanningen i barnehagene, skolebudsjettet kuttes, institusjonsplasser i rus og psykiatri bygges ned. Samtidig vil byrådet konkurranseutsette og privatisere enda flere av velferdstjenestene, noe som gir kommersielle virksomheter, ofte registrert i skatteparadis, økte muligheter til å tjene millioner på offentlig velferd.

Torsdag 11. desember kl. 16:30 arrangeres fanemarkering i Oslo Rådhus sin borggård. Last ned løpeseddel om budsjettmarkeringen 11. desember. Arrangører: LO i Oslo, Fagforbundet Oslo, FO Oslo, Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet Oslo og Norsk Sykepleierforbund Oslo.

LO i Oslo gir full støtte de streikende HK-organiserte i arbeiderbevegelsen

LO i Oslos representantskap ga sin fulle støtte til de streikende på sitt møte 24. november. Les støtteuttalelsen til HK-streiken her.

HK-streik for innsynsrett og lønn:

Fanemarkering tirsdag 25. november kl. 12:00 på Youngstorget

Et viktig prinsipp for LO er tillitsvalgtes rett til innsyn i relevante lønnsopplysninger. Nå streiker HK-medlemmer i LO og flere av forbundene for å få fullt innsyn i lønnsstatistikk og statistikkgrunnlaget som Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening har.
Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med faner på HK Region Østs streikearrangement på Youngstorget kl. 12:00 tirsdag 25. november. Her blir det appeller og underholdning. Les mer om HK-streiken og fanemarkeringen 25. november her.

Dagskonferanse om konkurranseutsetting og kommunens rolle 18. november kl. 10:00

I samarbeid med Oslo Arbeiderparti inviterer LO i Oslo til dagskonferanse tirsdag 18. november kl. 10:00 - 15:00. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget. Programpunkter: • Foreldreaksjonen for å bevare kommunale barnehager • Konkurranseutsetting og privatisering • Forverring av arbeidsmiljøloven, hva nå? • Kommunen som innkjøper, mot sosial dumping. Se invitasjon med fullstendig program her. Innledere er tillitsvalgte, aktivister og politikere, deriblant Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Det serveres lunsj. Påmelding til post@lo-oslo.no senest tirsdag 11. november.

Internasjonalt forum om Filippinene og konfliktene i Sør- og Øst-Kinahavet 18. november kl. 17:00

Kina ligger i strid med flere stater om territorielle rettigheter i Sør- og Øst-Kinahavet som har store ressurser av olje og gass, rike fiskeforekomster og er en viktig handelsvei for global varehandel. De siste årene har flere av konfliktene antatt akutt form og truet med åpen militær konfrontasjon. USAs styrking av den amerikanske flåten i området vever konfliktene inn i rivaliseringa mellom USA og Kina. Kineserne har endra sin sikkerhetspolitiske strategi og begge parter rasler med sablene.

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum tirsdag 18. november kl. 17:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24 hvor Kjetil Grønvold, Philippine Resource Center, Norge, innleder. Det blir enkel servering. Påmeldingsfrist 14. november til ekevik@hf-it.uio.no. Se invitasjon til internasjonalt forum her.

Allsang- og historiekveld om Marcus Thrane og thranittbevegelsen onsdag 12. november

Marcus Thrane. BokomslagKulturutvalget i LO i Oslo inviterer til allsang om Marcus Thrane og thranittbevegelsen kl. 19:00 på Kampen Bistros møtelokale i andre etasje på Kampen Bydelshus i Bøgata 21. I tillegg til allsang kommer historiker Mona Ringvej som nylig har skrevet bok om Marcus Thrane og forteller om hans virksomhet og skjebnen han møtte i det norske rettsvesenet. Thranittbevegelsen hadde over 30.000 medlemmer rundt 1850 og drev blant annet skoler og opplysningsarbeid blant husmenn og fattige. Thrane ble dømt til flere års fangenskap for opprør mot staten. Les mer om Marcus Thrane i invitasjonen til allsangkvelden. Gratis inngang. Forfriskninger kan kjøpes på stedet.

Politisk pub torsdag 6. november kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om åpningstiden i butikker og en uke med bare hverdager

Første politiske pub ble avholdt 11. september 2014. Foto.

Med de varslede endringene i arbeidsmiljøloven kan søndagsåpne butikker bli utbredt. Søndagsåpent er ikke et krav fra handelsnæringen, ikke fra ansatte, ei heller fra folk flest. Hvordan kan de ansatte organisere seg slik at de får innflytelse over åpningstidene? Har ansatte muligheter for påvirkning i en butikk som holder til på et kjøpesenter?

Møt John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor, Janne Ottersen Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet, og Fawsi Adem, klubbleder på IKEA Furuset. Stein Stugu fra De Facto forklarer hvilke konsekvenser endringene i arbeidsmiljøloven får for søndagsarbeid. Se invitasjon til politisk pub her.

Bli med på Globaliseringskonferansen 30. oktober - 2. november

Globaliseringskonferansen er en stor konferanse med flere stormøter og mange små, se www.globalisering.no,​ der omlag 1.500 personer pleier å delta. I år er temaet frihet og innrettinga er på fagbevegelsen. LO-leder Gerd Kristiansen innleder på åpningsmøtet den 30. oktober, se ellers program og påmelding på nettsida.

Som en del av Globaliseringskonferansen arrangerer LO i Oslo sammen med Palestinakomiteen møte lørdag 1. november med tittelen #impunity – Israels frie hender og stiller spørsmålet hvordan det er mulig å helt åpenlyst bryte menneskerettighetene og ignorere FN-resolusjoner uten reaksjoner fra omverdenen. Blant annet sionismen som den drivende kraften i det israelske prosjektet belyses. Les mer om møtet #impunity – Israels frie hender.

Polsk-norsk kulturarrangement 24. oktober på Josefine Vertshus

EL & IT Forbundet inviterer til et polsk-norsk-internasjonalt kulturarrangement for å styrke kontakten og forståelsen mellom folk på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Det polsk-norske bandet Karuzela Group holder konsert med kjente polske sanger i nye overraskende tolkninger og synger både på polsk og norsk. Også Jørn Simen Øverli, Joanna Lewandowska og Espen Leite kommer. Arrangementet er fredag 24. oktober på Josefine Vertshus, Josefine gate 16 i Oslo (nær Bislett). Dørene åpnes kl. 18:00 og programmet begynner kl. 20:00. Det blir mulig å kjøpe mat og drikke. Gratis inngang! Last ned invitasjon her.

Konferansen om produktivitet er utsatt

På grunn av få påmeldte er konferansen om produktivitet og produktivitetskommisjonen utsatt.

Politisk pub torsdag 9. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om arbeidsmiljøloven – mot et løsarbeider- og sorteringssamfunn?

Tillitsvalgte fra omsorgssektoren, renhold og byggebransjen snakker om sine erfaringer med midlertidige stillinger og deler sine betraktninger om de foreslåtte endringene i loven. Roar Eilertsen fra De Facto forklarer hva endringene i arbeidsmiljøloven innebærer og hvorfor det å fjerne retten til fast ansettelse er å fjerne grunnsteinen i arbeidsmiljøloven.

Se invitasjon til politisk pub om arbeidsmiljøloven her.

Prøysen i Oslo 9. oktober kl. 17:00 i Byarkivet, Maridalsveien 3

Kulturutvalget i LO i Oslo, i samarbeid med Arbeidermuseet og Kulturetaten / Byarkivet, markerer Alf Prøysens 100-årsjubileum blant annet gjennom å vise hans tilknytning til Oslo og arbeiderkulturen. I Byarkivet i Maridalsveien 3 torsdag 9. oktober blir det foredrag om arbeiderdikteren Alf Prøysen ved stipendiat Bjørn-Ivar Fyksen. Jørn Simen Øverli synger et utvalg av Prøysens sanger. Se invitasjon til Prøysen i Oslo her.

Bli med på Prøysen-konsert på Månefisken torsdag 9. oktober kl. 20:00

Kulturutvalget i LO i Oslo i samarbeid med Arbeidermuseet inviterer til konsert med Jørn Simen Øverli som synger Prøysen-sanger på Månesfisken i tidligere Hjula Væveri på Sagene, Sagveien 23, kl. 20:00. Her kan du oppleve en time herlig Prøysen-stoff på Øverlisk vis. I tillegg blir det opptreden ved Foss videregående skole. Det er gratis inngang. Aldersgrense 18 år. Last ned plakat.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – dagens lov er fleksibel nok:

Politisk streik og arrangement på Youngstorget 23. september

Løpeseddel politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

LO i Oslo og en rekke fagforeninger oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringen. Det blir arrangement på Youngstorget samme dag kl. 14:00.

Les plattformen for den politiske streiken.

Det er laget en seks siders løpeseddel om den politiske streiken med hovedpunktene for den og en oppfordring om å stille opp på arrangementet på Youngstorget. Løpeseddelen kan bestilles fra post@lo-oslo.no.

Rjukanseminaret 3. – 5. oktober er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste

Foredrag ved historiker Harald Berntsen. Foto.Rjukanseminaret er nå utvidet i forhold til tidligere og starter med lunsj på Gaustablikk høyfjellshotell fredag 3. oktober. Vi reiser med buss fra Oslo kl. 09:00. Foredragsholder gjennom helgen er historiker Harald Berntsen som tar oss igjennom arbeiderbevegelsens historie og framveksten av vårt kapitalistiske samfunn som danner et godt grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag blir det guidet tur med buss, besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. Hjemreise etter lunsj søndag 5. oktober.

Last ned programmet for Rjukanseminaret. Les mer om Rjukanseminaret og se bilder her.

Deltakelse på kurset inkludert reise, opphold og mat er gratis. Alle får enkeltrom. Meld deg på til post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 03.

Åpent møte tirsdag 16. september kl. 15:30 på Anker Hotel:

TTIP – frihandelsavtale eller demokratisk trussel?

Stopp TTIP. Logo.

EU forhandler med USA om en handelsavtale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som kan true arbeidstakerrettigheter, offentlige velferdsordninger, miljøkrav og demokratiske rettigheter. Investorer kan få sanksjonsmuligheter mot stater ved konflikt mellom fri handel og for eksempel minstelønnssatser, matsikkerhet og miljøstandarder. En slik avtale vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Lær mer om TTIP og hva vi kan gjøre på møtet på Anker Hotel i Storgata 55 tirsdag 16. september kl. 15.30 – 18.00. Se invitasjon til møtet om TTIP her.

Seminar med fagforeningskamerater fra USA tirsdag 16. september kl. 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

LO i Oslo og hele venstresidas tankesmie Manifest inviterer til seminar med fagforeningskamerater fra USA. Rick Smith og Alphonso Mayfield fra Florida Public Service Union har jobbet med å organisere arbeidere i den fagforeningsfiendtlige butikkjeden Wal Mart i Florida og representerer en av de få amerikanske fagforeningene i vekst. De forteller om fagforeningen som jobber bredt med både lokalsamfunn og sosiale bevegelser. Vi hører ofte om den lave organiseringsgraden blant amerikanske arbeidsfolk, men det finnes fagforeninger som lykkes. Nå har du sjansen til å møte amerikanske fagforeningskamerater på offensiven.

Bli med på seminaret tirsdag 16. september kl. 13:00 – 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24, hvor Rick og Alphonso presenterer sin "strategi for fagforeningsarbeid i motbakke" som utgangspunkt for en fagpolitisk diskusjon. Send påmelding til ebba.boye@manifestanalyse.no.

Forslagsfrister og representantskapsmøter høsten 2014 og våren 2015

LO i Oslo har representantskapsmøter følgende mandager:

8. september, 27. oktober og 24. november 2014 og 26. januar, 23. februar og 13. april (årsmøte) 2015.

Forslagsfrister:

- Forslag på hvem som skal sitte i LO i Oslos valgkomité for årsmøtet 2015: torsdag 4. desember 2014.

- Forslag til paroler og det politiske grunnlaget for 1. mai 2015: torsdag 22. januar 2015.

- Forslag til årsmøtet: torsdag 26. februar 2015.

Forslag kan sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.

Politisk pub 11. september om lærerstreiken

LO i Oslo i samarbeid med De Facto, Manifest Analyse og For velferdsstaten inviterer til politisk pub på Kulturhuset på Youngtorget torsdag 11. september kl. 17:00 – 19:00. Temaet er kampen om skolen – lærerstreiken i perspektiv. Se invitasjon her.

Fredagsdemonstrasjon 22. august for Palestina

LO i Oslo har sluttet seg til fredagsdemonstrasjonen for Palestina, imot Israels blokade av Gaza og okkupasjonen av Palestina. I sommer har Israels militære drept 1983 mennesker. Fellesutvalget for Palestina, som arrangerer fredagsdemonstrasjonen, har laget 1983 plakater med navn og alder på alle som har måttet bøte med livet i sommer. Vi oppfordrer folk til å delta i demonstrasjonen slik at alle plakatene blir båret gjennom Oslos gater. Toget går fra Grønlands Torg kl. 17:00 opp til Stortinget der det blir appeller. Se mer informasjon om arrangementet på facebook.

Fredagsdemonstrasjon mot bombingen av Gaza 8. august

LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonene mot bombingen av Gaza som arrangeres av Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina. Parolene for demonstrasjonen er • Stopp Israels bombing • Opphev blokaden av Gaza • Okkupasjonen må opphøre • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten. Bli gjerne med på demonstrasjonen foran Stortinget fredag 8. august kl. 17:00.

Fanemarkering torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Bli med og si nei til H/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Møt opp på Youngstorget torsdag 19. juni kl. 13:00

Fanemarkering 19. juni 2014. Annonse i Klassekampen.

Det blir appeller ved Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor - Hans Felix, leder El & It Forbundet - Mimmi Kvisvik, leder FO - Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund - Roger Heimli, AU Fagforbundet - Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo. Det blir også musikk ved Rolf Raddis Band og Bjørn Halvorsen.

Høyre/Frp-regjeringen angriper arbeidsmiljøloven og tariffavtalene med forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram for en uke siden. Det foreslås økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelser, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Hvis disse lovforslagene vedtas av Stortinget vil det bli flere løsarbeidere, økt sosial dumping og mer økonomisk kriminalitet.

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget. Møt fram med fagforeningsfaner!

Se løpeseddel om fanemarkeringen 19. juni på Youngstorget. Her kan du lese pressemeldingen om fanemarkeringen.

Hjemmesiden er under ombygging

Vi bygger om hjemmesiden og alt innholdet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det meste blir tilgjengelig i løpet av juni.

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.