LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

24. januar:

Allsangkveld: Kulturutvalget inviterer til allsangkveld kl. 18:30 i LO i Oslos lokaler, Møllergata 24.

30. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

15. februar:

Politisk pub om likelønn kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget.

17. februar:

Klimakonferansen Broen til framtiden kl. 10:00 i Oslo Kongressenter.

22. februar:

Åpent møte om EU og EØS foran Stortingsvalget kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget.

20. mars

Markering for faglige retigheter foran Stortinget kl. 14:00.

Plakat for allsangkveld

Kulturutvalget inviterer til:

Allsangkveld om yrkesfag tirsdag 24. januar kl. 18:30

Gjennom tidene har yrkesgrupper og arbeidsfolk sunget om arbeid og slit, men også om stolthet over utført arbeid og om samhold. Til kveldens tema har vi funnet fram et knippe sanger fra arbeiderbevegelsens rikholdige repertoar. Professor i historie ved Oslo Universitet, Knut Kjeldstadli, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Tom Pettersen, lærer i byggfag i videregående skole, og barne- og ungdomsarbeider Inger Sveen Skaug vil legge fram synspunkter på dagens situasjon for yrkesfagene og hvilke utfordringer de står overfor. Sangene synger vi sammen med stemmene vi har!

Arrangementet er gratis og finner sted i LO i Oslos møtelokale, Møllergata 24, 9. etasje. Ta med deg fagforeningskamerater og bli med på en kveld med sang og debatt. Vel møtt!

Markering for faglige rettigheter 20. mars kl. 14.00 til 15.30 foran stortinget!

Bilde fra tidligere demonstrasjon.

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre tjenestemannsloven må avvises.

Vi vil ha: Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon. Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

Vi krever: Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene

Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling

Delta i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige rettigheter som gir sjefene økt makt. Ta med faner og møt opp foran Stortinget 13. mars kl. 14.00 Appeller fra forbundsledere, tillitsvalgte og andre. Kunstnerisk innslag v/Rolf Raddis Band. Det er konferanse på Kulturhuset (Youngstorget) 20.3 kl. 11.30 og 13.30 om forverringene av Arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen.

Initiativtakere:

LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Larvik og Lardal, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim

Link til løpesedler: Løpesedel og her to løpesedler på et ark som egener seg til kopiering på A4-ark.

Link til Facebookarrangement: markering.

Link til Facebookarrangement: Konferanse på Kulturhuset for faglige rettigheter.

Representantskapsmøte 30. januar om HR

Visste du at som LO-medlem kan du være tilstede på LO i Oslos representantskapsmøter som tilhører? På møtet mandag 30. januar er hovedtemaet HR – Human Resources (menneskelige ressurser). I tillegg blir det orientert om aksjon for å stoppe regjeringas forverring av faglige rettigheter og innsamlingsaksjon for Hellas som er i ferd med å settes i gang. Møtet begynner kl. 17:00 og holdes på Anker Hotell i Storgata 55. Kun de valgte representantene har tale-, forslags- og stemmerett. Alle andre LO-medlemmer er velkomne som tilhørere så langt plassen tillater.

Broen til framtiden 17. februar 2017

Bli med på Broen til framtiden 2017, folkets klimakonferanse, på Folkets hus i Oslo fredag 17. februar 2017. Meld deg på her før det blir fullt! Se også mer om konferansen på Facebook. Konferanse blir som vanlig gratis. Bak Broen til framtiden står en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere og engasjerte folk som vil bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Nå etterlyser vi oppfølging av Paris-avtalen og ser fram mot stortingsvalget i 2017. På konferansen i februar kommer blant annet den britiske forfatteren og miljøverneren Tony Juniper og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit. Det blir sesjoner om arbeidsliv, fritid og forbruk, bioøkonomi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og reiseliv og matproduksjon. På Kulturhuset blir det frokostmøte før og fest etter konferansen. Så gjør deg klar for en inspirerende dag!

Møteplan og forslagsfrister første halvår 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.