LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.

Aktivitetskalender

8. september:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

16. september:

Åpent møte om TTIP, frihandelsavtaleforhandlingene mellom EU og USA. Kl. 15:30 på Anker Hotel, Storgata 55.

16. september - 5. oktober:

Fagskolen for tillitsvalgte. Temakvelder i Oslo 16., 23. og 30. september og seminar på Rjukan 3. - 5. oktober.

23. september:

Forsvar arbeidsmiljøloven - Politisk streik med fanemarkering på Youngstorget kl. 14:00.

27. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

24. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Bli med på Fagskolen - Nå med utvidet Rjukanseminar

LO i Oslos Fagskolen starter opp med tre temakvelder i Oslo tirsdagene 16., 23. og 30. september og avsluttes med et utvidet Rjukanseminar helgen 3. – 5. oktober.

Først ut er Hallvard Bakke som skal forsøke å besvare spørsmålet om vi i framtida har råd til offentlig velferd. På temakveld to innleder Linn Herning fra Velferdsstaten om konkurranseutsetting og privatisering i kommunen og «kreative» forretningsmodeller. Forsker og forfatter Andreas Ytterstad innleder på siste temakveld om klimautfordringene vi står overfor og grønne arbeidsplasser.

Rjukanseminaret er utvidet i forhold til tidligere og starter etter lunsj fredag 3. oktober. Hovedforedragsholder gjennom helgen er historiker Harald Berntsen som tar oss igjennom arbeiderbevegelsens historie og framveksten av vårt kapitalistiske samfunn som danner et godt grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag blir det guidet tur med buss, besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. Hjemreise etter lunsj søndag 5. oktober. Det settes opp egen turbuss fra Oslo til Rjukan fredag morgen med retur søndag.

Last ned program for temakveldene og Rjukanseminaret.

Kontakt oss på post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 03 for påmelding eller reservasjon av plasser.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – dagens lov er fleksibel nok:

Politisk streik og arrangement på Youngstorget 23. september

Løpeseddel politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

LO i Oslo og en rekke fagforeninger oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringen. Det blir arrangement på Youngstorget samme dag kl. 14:00.

Les plattformen for den politiske streiken.

Det er laget en seks siders løpeseddel om den politiske streiken med hovedpunktene for den og en oppfordring om å stille opp på arrangementet på Youngstoret. Løpeseddelen kan bestilles fra post@lo-oslo.no.

Åpent møte tirsdag 16. september kl. 15:30 på Anker Hotel:

TTIP – frihandelsavtale eller demokratisk trussel?

Stopp TTIP. Logo.

EU forhandler med USA om en handelsavtale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som kan true arbeidstakerrettigheter, offentlige velferdsordninger, miljøkrav og demokratiske rettigheter. Investorer kan få sanksjonsmuligheter mot stater ved konflikt mellom fri handel og for eksempel minstelønnssatser, matsikkerhet og miljøstandarder. En slik avtale vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Lær mer om TTIP og hva vi kan gjøre på møtet på Anker Hotel i Storgata 55 tirsdag 16. september kl. 15.30 – 18.00. Se invitasjon til møtet om TTIP her.

Forslagsfrister og representantskapsmøter høsten 2014 og våren 2015

LO i Oslo har representantskapsmøter følgende mandager:

8. september, 27. oktober og 24. november 2014 og 26. januar, 23. februar og 13. april (årsmøte) 2015.

Forslagsfrister:

- Forslag på hvem som skal sitte i LO i Oslos valgkomité for årsmøtet 2015: torsdag 4. desember 2014.

- Forslag til paroler og det politiske grunnlaget for 1. mai 2015: torsdag 22. januar 2015.

- Forslag til årsmøtet: torsdag 26. februar 2015.

Forslag kan sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.

Fredagsdemonstrasjon 22. august for Palestina

LO i Oslo har sluttet seg til fredagsdemonstrasjonen for Palestina, imot Israels blokade av Gaza og okkupasjonen av Palestina. I sommer har Israels militære drept 1983 mennesker. Fellesutvalget for Palestina, som arrangerer fredagsdemonstrasjonen, har laget 1983 plakater med navn og alder på alle som har måttet bøte med livet i sommer. Vi oppfordrer folk til å delta i demonstrasjonen slik at alle plakatene blir båret gjennom Oslos gater. Toget går fra Grønlands Torg kl. 17:00 opp til Stortinget der det blir appeller. Se mer informasjon om arrangementet på facebook.

Fredagsdemonstrasjon mot bombingen av Gaza 8. august

LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonene mot bombingen av Gaza som arrangeres av Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina. Parolene for demonstrasjonen er • Stopp Israels bombing • Opphev blokaden av Gaza • Okkupasjonen må opphøre • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten. Bli gjerne med på demonstrasjonen foran Stortinget fredag 8. august kl. 17:00.

Fanemarkering torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Bli med og si nei til H/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Møt opp på Youngstorget torsdag 19. juni kl. 13:00

Fanemarkering 19. juni 2014. Annonse i Klassekampen.

Det blir appeller ved Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor - Hans Felix, leder El & It Forbundet - Mimmi Kvisvik, leder FO - Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund - Roger Heimli, AU Fagforbundet - Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo. Det blir også musikk ved Rolf Raddis Band og Bjørn Halvorsen.

Høyre/Frp-regjeringen angriper arbeidsmiljøloven og tariffavtalene med forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram for en uke siden. Det foreslås økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelser, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Hvis disse lovforslagene vedtas av Stortinget vil det bli flere løsarbeidere, økt sosial dumping og mer økonomisk kriminalitet.

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget. Møt fram med fagforeningsfaner!

Se løpeseddel om fanemarkeringen 19. juni på Youngstorget. Her kan du lese pressemeldingen om fanemarkeringen.

Hjemmesiden er under ombygging

Vi bygger om hjemmesiden og alt innholdet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det meste blir tilgjengelig i løpet av juni.

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.