LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

29. november:

Fagopplæringsforum. LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 09:00.

29. november:

Støttemarkering for streikende i Kaba. Ved hovedkontoret i Drammen kl. 12:00. Buss fra Oslo S kl. 10:45.

Støttemarkering 29. november for strekende elektromontører

Elektromontørene i Kaba AS i Trondheim streiker for tariffavtale. Kaba er Norges største leverandør av sikkerhetssystemer for adgangskontroll og elektroniske låser og har 13 avdelinger med nær 200 ansatte rundt i landet. Tirsdag 29. november blir det støttemarkering utenfor hovedkontoret til Kaba AS i Drammen.

LO i Oslo oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner på støttemarkeringen som EL og IT Forbundet har ved Kaba AS i Drammen, Hamborggata 21, kl. 12:00 tirsdag 29. november. Det settes opp buss med avgang fra Oslo Sentralstasjon kl. 10:45 med retur fra Drammen kl. 12:45. Møt opp for å bli med på bussen.

De ansatte streiker for en tariffavtale som gir dem: • Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften. • Forhandlingsrett og medbestemmelse. • Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg». • Godtgjøring ved reisearbeid. • Kompetanseutvikling. • AFP.

Les mer om og se bilder fra streiken på FriFagbevegelse.no:

Bedriften nekter tariffavtale. Derfor går 10 montører i Trondheim ut i streik.

EL og IT med støttemarkering for Kaba-ansatte 29. november.

Fagopplæringsforum 29. november kl. 09:00

Tirsdag 29. november kl. 09:00 inviterer vi til årets tredje møte i Fagopplæringsforum i LO i Oslo lokaler i Møllergata 24. Denne gangen blir det orientering om saker Yrkesopplæringsnemnda arbeider med, innledning ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus, om Fagskolene i Oslo og orientering ved Maren Alexandra Gulliksrud, Handel og Kontor, om Utdanningsdirektoratets anbefalinger og gjennomgang av de videregående utdanningene. Fagopplæringsforum er et uformelt treffsted mellom våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda og fagforeningene tilknyttet LO i Oslo.

Broen til framtiden 17. februar 2017

Bli med på Broen til framtiden 2017, folkets klimakonferanse, på Folkets hus i Oslo fredag 17. februar 2017. Meld deg på her før det blir fullt! Se også mer om konferansen på Facebook. Konferanse blir som vanlig gratis. Bak Broen til framtiden står en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere og engasjerte folk som vil bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Nå etterlyser vi oppfølging av Paris-avtalen og ser fram mot stortingsvalget i 2017. På konferansen i februar kommer blant annet den britiske forfatteren og miljøverneren Tony Juniper og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit. Det blir sesjoner om arbeidsliv, fritid og forbruk, bioøkonomi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og reiseliv og matproduksjon. På Kulturhuset blir det frokostmøte før og fest etter konferansen. Så gjør deg klar for en inspirerende dag!

Møteplan og forslagsfrister 2016 – 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 26. november 2016

Sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 26. november 2016

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.