LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. mai:

Politisk pub: Oslo rydder opp. Om rekommunalisering av kommersielle tjenester og å stoppe velferdsprofitørene. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

28. mai:

Kinokveld med visning av dokumentarfilmen Hatets vugge og paneldebatt på Klingenberg kino kl. 18:00.

29. mai:

Demonstrasjon foran Stortinget kl. 11:00 i forbindelse med politisk streik for retten til virksomhetsoverdragelse ved anbudsutsettelse på jernbanen

5. juni:

Internasjonalt forum om Cuba. Hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 17:00 med enkel matservering fra kl. 16:30

7. juni:

Halvdagsseminar ACER – hva skjedde og hva skjer framover? hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 11:30

Plakat for politisk pub.

Politisk pub onsdag 23. mai kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo rydder opp

Høyrestyret i Oslo har privatisert kommunale tjenester i 18 år. Nå er opprydningen igang. Søpla blir igjen hentet av kommunalt ansatte, og de nye barnehagene som bygges er kommunale og ideelle. Vaktmestrene blir ansatt på skolene, ikke i private firma kommunen kjøper tjenester fra. Hvordan går det? Hvor enkelt har det vært for kommunen å ta over konkursboet etter søppelskandalen Veireno? Kommer de kommersielle sykehjemmene til å bli kommunale når kontraktene går ut om kort tid? Hvilke hindringer står kommunen overfor når ambisjonene er å stoppe velferdsprofitørene?

I panelet treffer vi Lasse Skurtveit, Fagforbundet, tekniske tjenester, Line Orlund, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo, og Halvor Kolsrud, Utdanningsforbundet i Oslo. Helene Bank, For velferdsstaten, er ordstyrer. Last ned plakat her.


Plakat for politisk pub.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til kinokveld og debatt:

«Hatets vugge» 28. mai på Klingenberg

«Hatets vugge» er en norsk dokumentarfilm som undersøker veksten til det greske nasjonalist- og ekstremhøyre partiet Golden Dawn. Vi møter høyreekstreme kvinner bak fasaden på den greske krisen. I Hellas sitter det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry i nasjonalforsamlingen. Partiet står nynazismen nær og var som de fleste slike partier, en sekt inntil flyktningstrømmen ga dem et opprørt vann de kunne fiske i.

Kulturutvalget i LO i Oslos inviterer til kinokveld med etterfølgende paneldebatt mandag 28. mai kl. 18:00 på Klingenberg kino, sal 2. Klikk her for å kjøpe billetter og her kan du laste ned invitasjonen.


8.300 deltok i 1. mai-toget i Oslo

Bilde fra 1. mai-arrangementet på youngstorget 2018.

Til tross for surt vær og varsel om at det skulle komme mye nedbør møtte mange tusen opp på torget og 8.300 deltok i 1. mai-toget i Oslo. Bildet er fra arrangementet på Youngstorget hvor hovedparolen var «Fellesskap fungerer – Stopp velferdsprofitørene». Her kan du lese mer om 1. mai i Oslo.


Her kan du se talene fra 1. mai i Oslo:

Se opptak fra Broen til framtiden - folkets klimakonferanse

Bilde fra Broen til framtiden-konferansen 2017.

Om du ikke hadde anledning til å delta på konferansen, har venner og kollegaer som bør se den, eller du vil se konferansen i reprise kan du se opptak fra Broen til framtiden her.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.