LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

29. august:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Politisk Pub 25. mai er avlyst grunnet streik

Det blir ikke politisk pub så lenge streiken i hotell- og restaurantbransjen pågår.

1. mai 2016 i Oslo. Plakat.

1. mai i Oslo

135.000 arbeidsløse – Bryt med høyrepolitikken

Arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:25 med appeller og korpsmusikk. Blant talerne er Lars Haltbrekken, leder Norges Naturvernforbund, Liv Tørres, direktør Nobels Fredssenter, og Gerd Kristiansen, leder Landsorganisasjonen i Norge. Demonstrasjonstoget går fra Youngstorget kl. 12:45.

LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus inviterer hele familien til årets 1. mai-arrangement og stiller med salg av popcorn, sukkerspinn og brus hvor inntektene går uavkortet til Norsk Folkehjelp.

1. mai 2016 togoppstillingsplan

Kart over oppstillingen av demonstrasjonstoget på Youngstorget

Annonse med togoppstillingsplan på Youngstorget

Plakat med paroler og program

Det politiske grunnlaget for 1. mai 2016 i Oslo

Hotell- og restaurantarbeiderstreiken:

Fanemarkering på mønstringsmøte 1. mai kl. 09:00 i Samfunnssalen

Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med faner og folk på de streikende hotell- og restaurantarbeidernes mønstringsmøte 1. mai kl. 09:00 i Samfunnssalen i Samfunnshuset på Arbeidersamfunnets plass. Bli med og vis din støtte til kampen for lokal forhandlingsrett og ei lønn å leve av.

Streikeappell og parole på Youngstorget 1. mai

Dolores Olaussen, hovedtillitsvalgt på Scandic Helsfyr Hotel, har appell fra de streikende på Youngstorget 1. mai. I demonstrasjonstoget går de streikende først i pulje nummer fire hvor de har egen parole Vi krever lokal forhandlingsrett og ei lønn å leve av!

Allsangkveld 30. april 2016. Plakat.

Lørdag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngstorget:

Ta sangen tilbake – allsang kvelden før 1. mai

LO i Oslo i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai. Knut Kjeldstadli, professor i historie, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Tommy Torgersen, leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, holder kveldens politiske appell. Ta med deg fagforeningskamerater, venner og familie og bli med på kulturkvelden der du kan synge med eller bare lytte til gamle, nye og kjære sanger. Arrangementet er åpent for alle og finner sted på Kulturhuset på Youngstorget. Vi starter kl. 18:30 og holder på fram til 20:30. Gratis entré. Last ned invitasjon til allsangkvelden her. Velkommen!

Fanemarkering 29. april til støtte for hovedtillitsvalgt i EVRY

EL og IT Forbundet IKT Bransjens Fagforening oppfordrer fagforeninger og andre til å være med og vise sin støtte til EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt, John Christian Hanssen, som er erklært overtallig og sagt opp av IT-selskapet EVRY. Hanssen har i praksis fungert som hovedtillitsvalgt i hundre prosent stilling de siste seks årene og oppgavene som tillitsvalgt er mer krevende enn noen gang, i følge fagforeningen som krever stans av prosessen som bedriften har startet. Møt opp med fagforeningsfaner på Telenorsenteret, Snarøyveien 30 Inngang A, Fornebu, fredag 29. april kl. 10:30.

Les mer om saken på FriFagbevegelse:

Oppfordrer Evry til å stanse oppsigelsen av hovedtillitsvalgt

Vil kjempe for tillitsvalgt

Streikemarkering tirsdag 26. april kl. 11:00 ved Hotel Royal Christiania

I forbindelse med streiken i hotell- og restaurant er det fanemarkering tirsdag 26. april kl. 11:00 ved Hotel Royal Christiania i Biskop Gunnerus gate 3, ved Jernbanetorget. Møt opp med fagforeningsfaner og flagg! LO-leder Gerd Kristiansen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum er blant appellantene. Følg med på facebook-siden til Fellesforbundet avdeling 10 for oppdateringer og se bilder fra streiken.

Informasjon om streiken fra Fellesforbundet:

Les mer om hva streiken dreier seg om på Fellesforbundets hjemmeside.

Her er oversikt over bedrifter som er tatt ut i streik.

Her kan du laste ned løpeseddelen som deles ut av de streikende.

Fellesforbundet avdeling 10 sin facebook-side.

Les mer på FriFagbevegelse:

Nå streiker lavtlønte på hoteller og restauranter for lønnsløft og lokale forhandlinger

3450 ut i streik på hoteller og restauranter fra søndag

Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble ikke enige i forhandlingene om Riksavtalen: – Vi ligger langt etter i lønnsutviklingen

Hotell- og restaurantstreiken: – Stor streikevilje for høyere lønn

Politisk Pub onsdag 20. april kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget:

Fra stoppeklokke til tillitsreform

Med maktskiftet i Oslo etter valget i fjor varslet det nye byrådet en «tillitsreform» i eldreomsorgen. Hvordan kommer de som mottar hjemmetjenester til å merke dette? Hva blir de viktigste endringene og hva vil mer tillitt til de ansatte bety for rettighetene til brukerne? I panelet: Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo, og Lene Ording, Norsk Sykepleierforbund, avdeling Oslo. Møt opp på politisk pub onsdag 20. april kl. 18.00 på Kulturhuset på Youngstorget. Gratis inngang. Se invitasjon til politisk pub her.

Markering på Oslo Havn torsdag 21. april

Torsdag 21. april kl. 15:00 skal det være høytidelig åpning av den nye containerterminalen på Sjursøya. Containerterminalen drives av det tyrkiske selskapet Yilport som i snart ett og et halvt år har nektet å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for bryggearbeiderne. I den anledning har bryggesjauerne en markering ved Sjursøya Oslo havn fra kl. 15:00 til 17:00 den 21. april. Vi oppfordrer fagforeninger til å slutte opp om markeringen med sine fagforeningsfaner.

Samme dag arrangeres et informasjonsmøte der ledelsen av Transportarbeiderforbundet orienterer om konflikten per dags dato og situasjonen i havnene. Møtet starter kl. 12:30 og avholdes i LO i Oslos lokaler i Møllergata 24. Det blir satt opp felles transport til markeringen på Sjursøya i etterkant av møtet.

Politisk pub onsdag 16. mars kl. 18:00 om pensjon

Pensjon er vårens store debatt. Innretningen på pensjonsreformen gjør at vi kan få større klasseforskjeller blant framtidas pensjonister. Hva kan fagbevegelsen gjøre for å rette opp disse skjevhetene? Panel: Lars Mamen, tillitsvalgt i Backe-gruppen, Nina Farnes Hansen, leder Elektromontørenes Forening, Erik Hagen, klubbleder på Arcus og leder av Oslo og Akershus NNN. De facto-rådgiver og pensjonsekspert Stein Stugu forklarer bakgrunnen for pensjonsdebatten. Bli med på politisk pub onsdag 16. mars kl. 18.00 på Kulturhuset på Youngstorget. Gratis inngang.

Allsangkveld onsdag 9. mars kl. 18:30 om internasjonal solidaritet

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til allsang om internasjonal solidaritet, onsdag 9. mars kl. 18:30 – 20:30 i LO i Oslo lokaler, Møllergata 24. Espen Løken fra Industri Energi kommer og forteller om LabourStart og hvordan fagbevegelsen og fagorganiserte kan gi sin støtte til internasjonal solidaritet. Professor i historie ved Oslo Universitet, Knut Kjeldstadli, kommer og forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Kulturutvalget i LO i Oslo har funnet fram en knippe sanger som har vært sentrale i solidaritetsarbeidet opp gjennom årene og sangene synger vi sammen med de stemmer vi har! Last ned invitasjon til allsangkvelden her og spre den gjerne videre.

– Havnearbeiderne må få økt støtte!

I et åpent brev til Norsk Transportarbeiderforbund og LO i Norge ber lokale LO-ledere i flere byer om at støtten til havnearbeiderne nå trappes opp gjennom å ta ut medlemmer i sympatistreik. Målet er å innfri kravet om tariffavtaler og å få løst havnekonfliktene. Les brevet her.

Pensjonskurs 7. og 10. mars 2016. Plakat.

Bli «pensjonsekspert» på fire timer

Innføringskurs i pensjon 7. mars kl. 17 - 21 eller 10. mars kl. 12 - 16

På kurset får du oversikt over pensjonssystemets tre hoveddeler: Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Både innskuddsbasert pensjonsordning og hybrid blir forklart. Stein Stugu fra De Facto er foredragsholder. Vi gjennomfører det samme kurset to ganger: Mandag 7. mars kl. 17:00 - 21:00 med matservering fra kl. 16:00 og torsdag 10. mars kl. 12:00 - 16:00. Begge ganger hos LO i Oslo, Møllergata 24. Last ned kursinvitasjon her. Deltakeravgift er kr. 500,- per person. Påmelding snarest mulig til post@lo-oslo.no.

Pensjonskonferanse

Mandag 29. februar kl. 10:00 Oslo Kongressenter, sal D

23. februar vedtar LOs representantskap oppgjørsform og krav til tariffoppgjøret 2016. På pensjonskonferansen 29. februar går vi igjennom hvordan kravene om rettferdig pensjon i privat sektor er ivaretatt og hva «en bred kollektiv ordning som er kjønnsnøytral», «tariffesting med streikerett» og «hybridordning» egentlig betyr. Også hvordan regjeringens utredning om ny offentlig pensjon vil påvirke tariffoppgjøret og pensjonen i offentlig sektor tas opp.

Blant innlederne er Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Handel og Kontors leder Trine Lise Sundnes som representerer de to største forbundene i privat sektor.

Påmelding til post@lo-oslo.no. Last ned invitasjon til konferansen her. Deltakelse er gratis. Det serveres lunsj. Arrangører av konferansen er aksjonen ”Rettferdig pensjon – gjenreis AFP” og LO i Oslo.

Meld deg på klimakonferansen Broen til framtiden

19. februar kl. 9 – 15 i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Gratis å bli med!

Broen til framtiden – alliansen mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirker og trossamfunn, der blant annet LO i Oslo deltar – arrangerer konferansen fredag 19. februar 2016 i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Vi vil ha en rettferdig, grønn omstilling som møter både klimakrisen og arbeidsledigheten i oljeindustrien med nye klimajobber, og grønne arbeidsplasser i alle sektorer og regioner. Konferansen tar opp tråden etter Paris med fokus på hva folk kan gjøre innen transport, energi, lokale samfunn, jord- og skogbruk. De viktigste spørsmålene om omstillingen tas opp – fra klimaflyktninger til hvordan vi kan stoppe oljeutvinning i Arktis.

Dagen blir en idedugnad om en folkelig, rettferdig tilnærming til vår tids største utfordringer. Vi utfordrer også statsminister Erna Solberg, som deltar på konferansen. Andre deltagere inkluderer Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Connie Hedegaard (ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft»), Hans Christian Gabrielsen (LO), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Beate Sjåfjell (jussprofessor) og representanter fra Islamsk råd og Kirken.

Det er gratis å delta! Påmeldingsskjema og program finner du på Broen til framtidens nettsider. For oppdateringer og viktig informasjon se Facebook.

Fagopplæringsforum 16. februar kl. 14:00 i Møllergata 24

Fagopplæringsforum er et treffpunkt for folk i fagforeningene som har med fagopplæring å gjøre og våre folk i Yrkesopplæringsnemnda. Hit inviteres også aktuelle politikere.

LO i Oslos representanter i Yrkesopplæringsnemnda presenterer seg og arbeidet i nemnda. Vi tar opp saker vedrørende fagopplæringen generelt og i de enkelte yrkesfagene spesielt som kan ha felles interesse. Blant annet nye rutiner knyttet til godkjenning av lærebedrifter og nye lærebedrifter. Våre folk i nemnda ønsker å få flere innspill på bedrifter som burde eller ikke burde være lærebedrifter. Av eksterne innledere kommer byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Halvard Hølleland vil orientere om det nye byrådets politikk for å fremme fagopplæring og antall fagarbeidere i kommunens egne virksomheter samt ved anbud (lærlingeklausulen). Fra Fellesforbundet kommer Jens Petter Hagen som vil gi oss en orientering om status om seriøsitetskrav til tilbydere ved anbudsprosesser, samt om forskjellen på Telemarks- og Skiensmodellen.

Påmelding til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no snarest. Spre gjerne invitasjonen til andre du mener har interesse for temaet. Det blir servert frukt, kaffe og te.

Demonstrasjon 13. februar imot norsk krigføring i Syria

Selv om Norge foreløpig har sagt nei til å sende bombefly og spesialstyrker til Syria, er våre allierte tungt involvert, og regjeringen holder døren åpen for militære bidrag i framtiden.

Oppmøte på Jernbanetorget kl. 14:00. Derfra går vi til Stortinget hvor det blir det appeller og kultur.

Paroler: • Mat og medisiner – ikke bomber. • Støtt fredsforhandlingene – det er ingen militær løsning i Syria. Se mer om arrangementet på Facebook.

Politisk pub onsdag 10. februar kl. 18:00 på Kulturhuset:

Deleøkonomi eller «apploitation» og løsarbeiderliv?

Representerer internasjonale storselskaper som Uber og Airbnb framskritt og verdiskapende teknologi, eller står de for et individualistisk arbeidsliv uten sikkerhetsnett og rettigheter, et gammeldags løsarbeidersamfunn? Eller er det noe av begge deler? Hvordan bevarer vi arbeiderfellesskapet, ansattes tilkjempede rettigheter og trygghet i et arbeidsliv i endring? Hvordan kan vi bruke ny teknologi for å gjøre arbeidslivet enklere og bedre for folk, heller enn å undergrave fagbevegelsen? Hør debatten på Kulturhuset onsdag 10. februar kl. 18:00. Gratis inngang. Se invitasjon til politisk pub her.

Det nye arbeidslivet

Konferanse torsdag 14. januar 2016 på Thon Hotel Opera

Er arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og nulltimerskontrakter det nye arbeidslivet? LOs distriktskontor og LOs lokalorganisasjoner i Oslo og Akershus inviterer til heldagskonferanse om arbeidslivets store utfordring; arbeidslivskriminalitet. Konferansen holdes på Thon Hotel Opera 14. januar og starter kl. 09:00 (kaffe og rundstykker fra 08:30) med avslutning kl. 16:00. Begrenset antall plasser. Påmelding så snart som mulig til osloakershus@lo.no Last ned invitasjon med fullstendig program.

Bli med på solidaritetsdagen fredag 4. desember:

Støtt havnearbeiderne i Oslo!

Vi oppfordrer til å bli med på Oslo Bryggearbeideres Forenings (OBF) solidaritetsdag fredag 4. desember. Solidaritetsdagen begynner med et arrangement kl. 10:00 ved hovedkontoret til Oslo Havn KF, Akershusstranda 19, skur 38. Kl. 12 blir det kaffe- og bolleservering utenfor OBF, Utstikker 2 på Vippetangen. Derfra går vi til Rådhuset og Jernbanetorget hvor det blir arrangementer begge steder. Les mer om situasjonen på Oslo havn og se fullstendig program her.

Seminar mandag 30. november kl. 12:15 – 16 på Litteraturhuset i Oslo

Prekariatet i Oslo – arbeid, migrasjon og helse

Vilkårene i arbeidslivet og flyttemønstre i Europa endret seg markant det siste tiåret. I Norge lever et økende antall mennesker under prekære forhold, preget av usikker inntekt, ufrivillig mobilitet, sosial dumping, fattigdom og få eller uinnfridde rettigheter til velferdstjenester. Seminaret består av innlegg fra forskere, fagbevegelse og organisasjoner med tiltak for fattige og arbeidssøkende migranter. Seminaret setter fokus på hvordan denne «prekariseringen» utfolder seg i Norge med særlig vekt på konsekvenser for fysisk og psykisk helse. Les mer seminaret på Litteraturhuset i Oslo mandag 30. november kl. 12:15. Påmeldingsfrist er 25. november og gjøres via nettsiden for seminaret. Deltakelse er gratis.

Bli med på Folkets klimamarsj 28. november

Rett før klimatoppmøtet i Paris begynner, mobiliseres folk over hele verden til «Global Climate March». Se facebook-event for klimamarsjen. Klimavalgalliansen, som LO i Oslo er en del av, vil forene så mange organisasjoner og mennesker som mulig til et stort arrangement i Oslo. Vil dere være med på tidenes klimamarkering?

Bli med på Folkets klimamarsj – vi går sammen for klimarettferdighet og klimajobber! Lørdag 28. november kl. 13:00 fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass foran Stortinget. Se også plakat for klimamarsjen her.

Politisk pub torsdag 19. november kl. 18:00 på Kulturhuset:

Velferdsprofitører i Oslo kommune - hva må gjøres?

Hvordan preger de kommersielle selskapenes inntog velferdstjenestene, og hvordan påvirker kommersialiseringen tjenestene som drives kommunalt? Hvordan er forholdene i eldreomsorg, barnehager og barnevern i dag, og hva må gjøres politisk for å at hverdagen til våre svakeste og de som jobber med dem, blir best mulig? I panelet: Stein Asthøy, Fagforbundet Oslo, avd. Helse, sosial og velferd, og Christer Ryen, Fellesorganisasjonen (FO) i Oslo – Barne- og familieetaten. Ordstyrer: Stein Stugu, De facto. Se invitasjon til politisk pub her.

Internasjonalt forum tirsdag 17. november kl. 18:00, LO i Oslo, Møllergata 24:

Palestina, BDS-bevegelsen og handels- og investeringsavtaler

LO i Oslos internasjonale utvalg arrangerer møte om Palestina, BDS-bevegelsen og handels- og investeringsavtaler. Innleder er Anna Lund Bjørnsen, leder av Fellesutvalget for Palestina. Temaet er "Situasjonen i Palestina sosialt og politisk, utviklinga i BDS-bevegelsen, betydninga av TTIP, TISA". Det blir enkel servering. Se invitasjon til møtet om Palestina her.

AFP- og pensjonskonferanse mandag 16. november kl. 10

Konferansen er i hovedsak ment som skolering om pensjonsreformen, tjenestepensjon og AFP i privat sektor: • Hvordan sikre en pensjon på 2/3-deler av lønna? • Hvordan kan de som slutter før fylte 62 år beholde opptjeningen? • Hvordan gi sliterne kompensasjon for tapet ved å måtte gå av tidlig? • Hvordan skal offentlig AFP og 30 års opptjening forsvares?

Les mer om pensjonskonferansen her. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) på Youngstorget kl. 10:00 – 16:00 mandag 16. november. Påmelding senest torsdag 12. november til post@lo-oslo.no. Egenandel kr. 500,- per deltaker må betales inn til konto nr. 4212 09 86982.

Utstilling tirsdag 10. november: Svenskene kommer!

LO i Oslos Kulturutvalg inviterer til utstillingen Svenskene kommer! om svensk innvandring til Kristiania og Oslo. Tirsdag 10. november kl. 17:00 på Arbeidermuseet, Sagveien 28. Etter omvisningen blir det samtale og diskusjon rundt temaet: Hvordan hadde Oslo sett ut, hvis svenskene ikke var kommet? Eller mange av de andre innvandrerne som i dag betjener viktige poster i Oslos arbeidsliv? Hvilke utfordringer har innvandrerne og Oslo / samfunnet vårt stått overfor historisk og av i dag? Møt opp og få et par interessante timer sammen med fagforeningskamerater på Arbeidermuseet. Gratis inngang.

Se invitasjon til utstillingen her.

Politisk pub torsdag 22. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Testing, testing

Barn som ikke får sove om kvelden, lærere som opplever pålagte tester som meningsløse, elever som drilles før kartleggingsprøver. Historiene om testregimet i Oslo-skolen er mange. Hva er problemet med å språkteste treåringer i barnehagen? Hvordan vil vi at barndom og læring skal være i de offentlige institusjonene i stedet for dagens testing? Hvordan er det å jobbe i Oslo-skolen? Nytt byråd, nye muligheter!

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 22. oktober kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Dagskurs om kapitalismen tirsdag 20. oktober kl. 08:30 – 16 hos LO i Oslo:

Forstå kapitalismen – kreftene som former hverdagen og samfunnet vårt

Plakat for kurs om kapitalismen

Med bedre forståelse av de kapitalistiske kreftene, kan du gjøre en bedre tillitsvalgtjobb? Som tillitsvalgte møter vi interessekonflikten mellom arbeid og kapital både på arbeidsplassen og i samfunnet. Hvordan innvirker styrkeforholdet mellom ansatte og kapitaleiere din arbeidshverdag, arbeidsmiljøloven, omfanget av sosial dumping og konkurranseutsetting og nedbygging av velferdstjenester? LO i Oslo har fått utviklet et nytt kurs om kapitalismen i samarbeid med De Facto og historiker Idar Helle som er foredragsholder og veileder. Se plakat for kurset om kapitalismen her. Kurset holdes hos LO i Oslo i Møllergata 24 tirsdag 20. oktober kl. 08:30 – 16:00. Deltakeravgiften er kr. 500,- og dekker blant annet varm lunsj. Påmeldingsfristen er fredag 16. oktober og påmelding sendes til post@lo-oslo.no.

Frokostmøte tirsdag 13. oktober kl. 08:00 til 09:30 på Kulturhuset på Youngstorget:

Hvordan kan vi bekjempe arbeidsløsheten og klimakrisen samtidig?

Legger regjeringens forslag til statsbudsjett opp til en grønn og rettferdig omstilling? Hvilke langsiktige strategier trengs for å sikre en grønn og rettferdig omstilling i landet? Arrangør er Broen til framtiden-nettverket der LO i Oslo, Fagforbundet, NTL, Naturvernforbundet, Skaperverk og Bærekraft med flere er med.

• Lærdommer fra omstilling i Storbritannias gruvesamfunn ved stipendiat Aled Dilwyn Fischer.

• Faglig samtale med Jan Olav Andersen, El&IT, Anne-Beth Skrede, LO, Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tale Ellingsvåg, Natur og Ungdom.

• Politisk debatt og mulighet for spørsmål.

Demonstrasjon 10. oktober kl. 14:00: Forsvar folkestyret – Nei til TISA

Lørdag 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Vi samles 10. oktober på Eidsvolls plass kl.14:00. Fagforeninger oppfordres til å ta med faner! Vi vil vise at demokratiet ikke er til salgs. Flere fagforbund, organisasjoner og LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonen. For mer informasjon om TISA, se www.tisa.no.

Flertall for en rødgrønn Oslo-allianse

Etter 18 år mister de borgerlige partiene i Oslo makten dersom MDG går sammen med partiene på venstresiden. Foran kommunevalget stilte LO i Oslo 46 spørsmål til partiene. Svarene gir et godt grunnlag for at Ap, SV, Rødt og MDG finner sammen i hovedstaden og fører en ny politikk som både er klart mer klimavennlig og som bidrar til å trygge lønns- og arbeidsvilkår. Det fire partiene kan blant annet stanse ytterligere konkurranseutsetting og privatisering, bekjempe forskjells-Oslo gjennom eiendomsskatt med sosial profil, benytte faste ansettelser i kommunen og få flere på heltid, gjennomføre kraftige tiltak imot sosial dumping, samt starte opp en tillitsreform for og med kommunens ansatte.

LO i Oslo oppfordrer Ap, SV, Rødt og MDG til å ikke skusle bort muligheten for en viktig kursendring i Oslo-politikken og ønsker lykke til i forhandlingene. Les hele pressemeldingen fra LO i Oslo.

Politisk pub torsdag 17. september kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Det utrygge arbeidslivet

Folk blir sagt opp den ene dagen, og får tilbud om tilkallingskontrakt fra samme arbeidsgiver den neste. Bruken av midlertidige stillinger, bemanningsbyråer og nulltimers kontrakter øker. Usikkerheten om neste vakt sprer seg. Det skjer i bransjer fra bygg til renhold og mediene. Kan vi ikke lenger forvente faste stillinger? Tariffavtaler har blitt allmenngjort innen bygg, renhold og fiskeforedling, men hjelper det? Har vi fått et ”A-” og ”B-lag” i arbeidslivet, eller må vi ta i bruk enda flere bokstaver for å skildre virkeligheten?

I panelet: Harald Braathen, klubbleder i PEAB, Frode Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, og Mette Dale, organisasjonsarbeider i NNN. Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 27. august kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

LO i Oslos krav og Oslo-partienes svar

Foran kommunevalget utarbeidet LO i Oslo 46 krav som ble sendt i spørsmålsform til alle partiene som er representert i Oslo bystyre samt Oslo Senterparti. Seks av partiene; Oslo Ap, Oslo SV, Rødt Oslo, Oslo Sp, MDG Oslo og Oslo KrF, har svart, mens Oslo-partiene av Høyre, Venstre og Frp ikke har svart. Last ned PDF-dokumentet med LO i Oslos 46 krav og Oslo-partienes svar på disse.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Valgbrosjyrer fra LO i Oslo

Klikk på bildene for å laste ned LO i Oslos hefter i PDF-format som vi utgir i forbindelse med kommunevalget i Oslo i 2015 eller klikk på lenkene her: Valghefte med intervjuer og hefte med LO i Oslos krav og Oslo-partienes svar på disse.


LO i Oslo har også laget fire faktaark som kan lastes ned her om temaene: Konkurranseutsetting og privatiseringEiendomsskattBoligbyggingTillitsreform i Oslo kommune.

Havnearbeidermarsj fram til lørdag 12. september:

Støtt havnearbeiderne i valgkampen!

Havnearbeiderne jobber for et nytt flertall i bystyret som vil at Oslo havn drives etter ILO-konvensjon 137 som gir fortrinnsrett ved lossing og lasting av skip. Et slikt vedtak kan sikres ved at Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG får flertall i Oslo. Styresammensetningen i Oslo havn KF må også endres i tråd med det nye flertallet. I valgkampen gjennomfører Oslo Bryggearbeideres Forening og Støttegruppa for havnearbeiderne en havnearbeidermarsj fra Youngstorget til valgbodene i Karl Johans gate og tilbake igjen. Oppmøte ved Pionerstatuen på Youngstorget kl. 16:00 mandag til fredag og kl. 13:00 på lørdag. Marsjen går fram til og med lørdag 12. september. Vi oppfordrer fagforeningene til å delta med sine faner og/eller flagg. Les mer om havearbeidermarsjen på www.FriFagbevegelse.no.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Bli med på søndagstur imot søndagsåpent 6. september kl. 13:00 i Kubaparken ved Akerselva

Søndag 6. september inviterer vi deg til å bruke søndagen til å forsvare søndagen som fridag for flest mulig. Regjeringen vil åpne butikkene på søndager til tross for massiv motstand. Ta med arbeidskamerater, familie, venner, naboen eller bikkja og gå en tur langs Akerselva. Vi ønsker velkommen til LOs markering imot en uke full av hverdager søndag kl. 13:00 i Kubaparken! Vi byr på underholdning, politiske appeller fra Ap, SV, KrF og Rødt, LOs forbund og representanter fra kirken og miljøbevegelsen. Det blir servering av vafler og kaffe.

Last nedløpeseddel for arrangementet. Les mer om søndagstur imot søndagsåpent på facebook.

Politisk pub torsdag 27. august kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Valg i Oslo

Partiene som utfordrer det sittende byrådet diskuterer hva de vil gjøre med Oslo dersom de vinner valget. Hva vil de gjøre for at den delte byen skal bli mer rettferdig? Vil partiene styrke fellesskapsløsninger eller la kommersielle drive eldreomsorg og barnehager? Hvordan vil partiene jobbe for at ansattes faglige rettigheter ivaretas både i offentlige og private virksomheter i byen vår? I panelet: Marianne Borgen, SV, Bjørnar Moxnes, Rødt, og representanter fra AP og MDG.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 27. august kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Utdelingsaksjoner ved trafikknutepunkter

Også denne gangen skal vi dele ut løpesedler og spørsmål- og svarbrosjyre ved t-banestasjoner og holdeplasser i perioden 24. august til fredag 11. september. De fleste aksjonene blir om morgenen. Meld deg på til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no for mer informasjon og oversikt over steder og tidspunkter. De som melder seg på innen 10. august er med i trekningen av tre gavekort.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Åpent representantskapsmøte 24. august om valget i Oslo

Bli med på det åpne representantskapsmøtet mandag 24. august kl. 17:00 på Hotel Royal Christiania ved Jernbanetorget: Under tittelen Tre uker igjen - hvordan vinne valget? blir det innledninger og debatt ved Raymond Johansen (AP), Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Møtet er åpent for alle LO-medlemmer.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Valgkampslagord – bli med i konkurransen om å lage det beste slagordet

Vi trenger et valgkampslagord og du er hermed invitert til å komme med forslag. Slagordet skal brukes i LO i Oslos valgkampmateriell. Forslag sendes til post@lo-oslo.no senest onsdag 1. juli. Premie til vinneren er et gavekort på kr. 1.000,-. Se også vår eiendomsskattkalkulator for mer informasjon om en av våre hovedsaker for en sterkere kommuneøkonomi og bedre fordeling.

Hiroshima 70 – Gratiskonsert på Youngstorget 6. august kl. 18:00 for et forbud mot atomvåpen

I august er det 70 år siden bomben falt over Hiroshima hvor titusener av uskyldige mennesker mistet livet. Samtidig er en historisk prosess i gang: Over hundre land har nå gått inn for å forby og avskaffe atomvåpen. Det er forventet at forhandlinger om et internasjonalt forbud vil starte neste år. Blant annet Nei til atomvåpen, LO og Norsk Folkehjelp har gått sammen for å markere begge deler gjennom en gratiskonsert på Youngstorget i Oslo torsdag 6. august kl. 18:00. På programmet står blant annet det spellemannsprisvinnende bandet Highasakite og Hiroshima-overlevende Toshiki Fujimori deler sin historie. Les mer om konserten her.

Støtt Hellas torsdag 25. juni

Mandatet det greske folket ga da de valgte den nye regjeringen i januar var å få en slutt på kuttpolitikken og å få til en rettferdig løsning på gjeldsproblematikken. Troikaen (EU, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet) svarte med å kreve ytterligere kutt, mer privatisering og ingen ettergivelse av gjeld. Dette er en kritisk tid ikke bare for Hellas, men for hele det europeiske demokratiet. Derfor arrangerer vi støttemarkering for Hellas utenfor den greske ambassaden i Nobels gate 45, ikke langt fra Vigelands museet, torsdag 25. juni kl. 15:30. Kl. 17:00 blir det møte på Kulturhuset på Youngstorget med Kjetil Grønvold som forteller om sin nylige reise og samtaler i Hellas og appell ved Roy Pedersen om det faglige kravet om norsk gjeldsslette for Hellas. Se invitasjon her.

Støtt havnearbeiderne i Oslo – Markering mandag 22. juni kl. 13:00 på Vippetangen

Oslo/Akershus Handel og Kontor og LO i Oslo setter opp egen buss fra Youngstorget med avgang kl. 12:30.

Bli med på støttemarkeringen for bryggearbeiderne i Oslo utenfor hovedkontoret til Oslo Havn KF på Vippetangen, Skur 38, mandag 22. juni kl. 13:00. Ta med faner. Det settes opp buss fra Youngstorget kl. 12:30. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget til Vippetangen.

     Kampen for tariffavtale med det nye konteinerselskapet i Oslo, Yilport, fortsetter. Etter at arbeidsgiverne på havna slo Oslo Losse- og Lastekontor konkurs er bryggearbeiderne ulovlig utestengt fra alt arbeid i Oslo, bortsett fra noen få uavhengige operatører. Transportarbeiderforbundet krever opprettelse av en ny bedrift der bryggesjauerne skal ansettes. NHO og Oslo Havn KF gjør alt for å skvise havnearbeiderne ut. Paroler: • Vi krever tariffavtale med Yilport nå! • Vi krever at Oslo havn KF slutter å undergrave tariffavtalene!

Plakat for åpning av utstillingen Svenskene kommer.

Svenskene kommer!

En utstilling om svensk innvandring til Kristiania og Oslo

Onsdag 17. juni kl. 18:00 inviterer Kulturutvalget i LO i Oslo til åpningen av utstillingen Svenskene kommer! på Arbeidermuseet i Sagveien 28. Åpning ved Renée Rasmussen, LO. Underholdning og enkel servering. Arrangementet foregår utendørs. Utstillingen har kommet i stand ved et samarbeid mellom Arbeidermuseet, Kulturdepartementet, Oslo kommune og LO i Oslos Kulturutvalg. Se invitasjon til åpningen her.

Stopp privatiseringen av jernbanen!

Still opp på markeringen mandag 15. juni kl. 10:45 på Jernbanetorget

Bile av Stortinget som skal hastebehandle jernbanereformen 15. juni 2015. Foto.

Vi oppfordrer deg til å stille opp på markeringen arrangert av Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) som tar alle sine medlemmer ut i politisk streik mandag 15. juni mellom kl. 10:00 og 13:00. Vi oppfordrer fagforeningene til å stille med sine faner.

Markeringen begynner på Jernbanetorget kl. 10:45 med blant annet appell ved LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Deretter går vi i tog opp til Stortinget hvor det blir appeller ved Kjell Atle Brunborg, leder i NJF og Rolf Jørgensen, leder i NLF. Se fullstendig program i løpeseddelen her.

Uten konsekvensutredning, uten risikoanalyser og uten å lytte til de ansatte skal Stortinget den 15. juni vedta den største endringen av norsk jernbane. Les mer om saken:

Jernbanereformen.no, samleside om reformen

Farlig avsporing, innlegg av Grethe Thorsen, forbundsstyremedlem i NLF

Hele jernbane-Norge står stille 15. juni, artikkel på FriFagbevegelse.no

Derfor streiker de jernbaneansatte 15. juni, artikkel på FriFagbevegelse.no

Jernbanereform på feil spor, løpeseddel fra NLF og NJF


Bli med å dele ut løpesedler fra kl. 06:00

I forkant av markeringen 15. juni skal det deles ut løpesedler fra kl. 06:00 ved en rekke togstasjoner som forklarer bakgrunnen for den politiske streiken og om markeringen kl. 10:45. Bli med å dele ut! Meld deg på til Janne Håkonsen, telefon 40 85 58 85, e-post studieutvalg@oslo.lokmann.no.

Hør om Pellegruppas krigsinnsats på Aker brygge 22. mai

Pellegruppa var en norsk sabotasjegruppe som var aktiv på Østlandet fra høsten 1944. Av gruppas 16 aksjoner er sprengningen av seks skip og en kran på Nyland- og Akers mekaniske verksted i Oslo 23. november 1944 mest kjent. Gruppa har etter krigen fått lite anerkjennelse for sin innsats, men gruppa ble i 2013 hedret med et minnesmerke på Aker brygge. Fredag 22. mai klokken 15:00 kan du høre Sverre Kokkin, en av de to gjenlevende fra Pellegruppa, fortelle om gruppas aktivitet ved monumentet på Aker brygge. I forbindelse med besøk fra utlandet tolkes det Kokkin forteller til spansk. Her kan du laste ned plakat for arrangementet ved monumentet for Pellegruppa.

Kunst og kontroll: Debatt om Osvald-monumentet

1. mai ble monumentet «Knus nazismen» avduket utenfor Østbanehallen i Oslo. Monumentet skapte voldsom debatt om forholdet mellom politikk og kunst i det offentlige rom. Nå vurderes nye retningslinjer. Klassekampen inviterer til debattmøte torsdag 21. mai kl. 18:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Se mer om debattmøtet her.

Temamøte om Cuba og fagbevegelsens rolle 19. mai

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til temamøte om dagens situasjon på Cuba og fagbevegelsens rolle tirsdag 19. mai kl. 17:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Det blir innledning ved Luis Manuel Castanedo Smith, generalsekretær for CTC La Habana (tilsvarende LO i Havanna) og representant i Cubas nasjonalforsamling. Innledningen oversettes til norsk. Her kan du laste ned invitasjon til temamøtet om Cuba.

Demonstrasjonstoget 1. mai 2015 i Oslo. Foto.

Rekordoppslutning om 1. maitoget i Oslo

9.500 personer gikk 1. maitoget i Oslo. Det er 600 fler enn i fjor og hele 1.800 flere enn i 2013. Årets deltakerantall er det høyeste siden 1990 da også 9.500 deltok i toget. I tillegg var det møtt fram flere på Youngstorget og mange sto langs togruta og så på. Se bilder fra 1. mai på frifagbevegelse.no.

Plakat for 1. mai i Oslo 2015.

1. mai på Youngstorget i Oslo

Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller

1. maiarrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:15 med korpsmusikk og appeller. Hovedtalene begynner ca. kl. 11:50 og holdes av Raymond Johansen, Arbeiderpartiet, Marianne Borgen, SV og Bjørnar Moxnes, Rødt. Demonstrasjonstoget skal gå fra Youngstorget 12:45. Last ned løpeseddel med program for 1. mai og paroler her. Last ned det politiske grunnlaget for 1. mai her.

Torsdag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset på Youngstorget:

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai. Knut Kjeldstadli, professor i historie, forteller om bakgrunnen til noen av sangene og Jan Olav Andersen, leder av EL & IT Forbundet, holder appell. Ta med deg venner og familie og kom på kulturkvelden, der du kan synge med eller bare lytte til gamle, nye og kjære sanger. Arrangementet er åpent for alle og finner sted på Kulturhuset på Youngstorget. Vi starter kl. 18:30 og holder på fram til 20:30. Gratis entré. Last ned invitasjon til allsangkvelden her.

Se filmen Offer eller spion på Klingenberg

Dokumentardramaet Offer eller spion om motstandsmannen Asbjørn Sunde som gjennomførte 109 aksjoner under andre verdenskrig, men ble dømt for spionasje i 1954 under den kalde krigen, vises 30. april, 1. og 8. mai kl. 18:30 på Klingenberg kino. Se plakat for filmen her.

Politisk pub torsdag 16. april kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kjosifiseringen av arbeidslivet

I mange bransjer har forholdet mellom den som utfører arbeidsoppgaver og den som betaler ut lønn blitt så forandret at ansvarsforholdet pulveriseres. Kreative selskapsstrukturer, bemanningsselskaper hvor folk er fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag, og krav om at folk skal ha eget enkeltpersonforetak framfor å være ansatt. Vi ser omgåelser av lov- og avtaleverk som gjør at det tradisjonelle forholdet mellom ansatt og sjef er på vei bort. Da pilotene streiket i Norwegian, var det for å ha rett til å forhandle direkte med ledelsen de jobber for. Hvordan er utviklingen i andre bransjer som transport, elektrikerbransjen og hvordan møter fagbevegelsen utfordringene?

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 16. april kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne! Onsdag 25. mars kl. 14:30

Det arrangeres støttemarkering i Borggården, Oslo Rådhus, onsdag 25. mars kl. 14:30. Bryggesjauerne i Oslo havn kjemper for tariffavtale med Yilport. Oslos politikere bærer ansvaret for situasjonen i Oslo havn. Derfor demonstrerer vi i Borggården utafor Oslo Rådhus før bystyremøtet 25. mars. Ta gjerne med fagforeningsfanen og vis fagforeningas støtte!

Paroler: • Tariffavtale med Yilport i Oslo havn! • Respekt for ILO-konvensjon 137 - fortrinnsrett for havnearbeiderne! • Stilluf Karlsen MÅ gå!

Appeller: • Roy Pedersen, leder LO i Oslo • Lars Johnsen, 1. nestleder Transportarbeiderforbundet • flere kommer snart...

Kultur: • Bjørn Halvorsen i Salongorkesteret.

Sett av tida alle som har mulighet. Havnearbeiderne trenger deres støtte!

Fanemarkering og seminar forsvar arbeidsmiljøloven 19. mars

Høyre- og Frp-regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven er til behandling på Stortinget denne måneden. Torsdag 19. mars kl. 14:00 blir det landsomfattende fanemarkering foran Stortinget i Oslo. Tidspunktet er valgt fordi dette er mellom behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen og Stortingets endelige behandling av forslagene.

Kl. 12:00, forut for fanemarkeringen, er det seminar med gjennomgang av stortingskomiteens innstilling til Stortinget. Deltakelse på seminaret er gratis. Ingen påmelding.

Dette er vår siste sjanse i denne omgang til å si ifra at vi ikke vil ha forverringer av arbeidsmiljøloven! Vi ber derfor alle som har mulighet til å møte opp foran Stortinget og fagforeningene om å ta med sin fagforeningsfane. Last ned annonse om seminaret og fanemarkeringen.

Historisk helg med Harald Berntsen 7. – 8. mars:

Noen få ledige plasser på kurset om fagbevegelsens historie

Fagbevegelsens historie med Harald Berntsen. Plakat.

Bli med på historisk helg med historiker Harald Berntsen. Med stor fortellerglede og formidlingsevne får Harald oss til å forstå hvorfor samfunnet har blitt som det er i dag og hvilke kraftfulle interessemotsetninger som ligger bak og har formet det. Les mer om kursinnholdet i kursinvitasjonen her.

Meld deg på til post@lo-oslo.no. Kurset holdes i LO i Oslos møtelokale i Møllergata 24. Vi starter kl. 10:00 på lørdag. Deltakeravgiften er kr. 500,- for hele kurset og inkluderer varm lunsj begge dager. Vi tar sikte på å avslutte kurset kl. 14:00 på søndag slik at vi rekker 8. marstoget. Ved behov for mer informasjon kontakt oss på telefon 22 96 01 00.

8. mars i Oslo kl. 14:00 foran Stortinget

Årets hovedparole er Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter! og Fagforbundets leder Mette Nord er blant årets appellanter. Flere av parolene omhandler arbeidslivssaker som arbeidsmiljøloven, sekstimers dag, likelønn og pensjon. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner. 8. marsarrangementet begynner kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget. Les mer om arrangementet her.

Politisk pub torsdag 12. mars kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Klimakampen i Oslo

Tenke globalt, handle lokalt – hva bør vi gjøre i Oslo? Det er enighet om å flytte godstransport fra vei til bane, både av klima- og sikkerhetshensyn. Samtidig selges sentrale tomter som er en forutsetning for denne ideen. I Oslo med høye tomtepriser og sterke private interesser er det kamp om byplanlegging og samfunnsbygging. Noen stridspunkter er kollektivtrafikk, Alnabruterminalen og Oslo Havn. Hvilken rolle kan fagbevegelsen spille i den lokale klimakampen?

Innledninger ved Erik Hagen, leder i Næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, Ola Floberg, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Grethe Thorsen, Norsk Lokomotivmannsforbund, og Wiggo Vinje, tidligere klubbleder Tollpost Globe, Norsk Transportarbeiderforbund.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. mars kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne i kamp:

Støttemarkering 27. februar kl. 19:00 på Parkteatret

Oslo Bryggearbeideres Forening inviterer til støttemarkering på Parkteatret ved Olaf Ryes plass i Oslo fredag 27. februar kl. 19:00.

Programmet for kvelden er: • Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund • Jonas Bals, leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap og rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe • Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant og SVs talskvinne i arbeidslivspolitikken • Anders Evenstuen, faglig tillitsvalgt og faglig leder i Rødt. Vi spør: Hva må til for at havnearbeiderne skal vinne? Disse svarer: • Ronny Johansen, leder i LO Tromsø • Roy Pedersen, leder LO Oslo • Terje Fjellum, leder Oslo Grafiske Fagforening • Markus Hansen, leder Heismontørenes Fagforening • Bjørn Steffensen, leder Norsk Havnearbeiderforening. Kvelden avsluttes med rock'n'roll med Salongorkesteret.

Solidaritetsmarkering for Hellas 15. februar foran Stortinget

Søndag 15. februar skal det være markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. I Oslo blir det markering foran Stortinget kl. 15:00. Den nyvalgte regjeringen i Hellas vil stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette vil grekerne be om et overgangslån på seks måneder. Vi støtter den greske regjeringens ønske om et alternativ til innstrammingspolitikken. Et overgangslån vil sørge for at en demokratisk valgt regjering får sjansen til å presentere den politikken greske velgere har stemt for. Appellanter på markeringen i Oslo er Petter Slaatrem Titland (Attac), Nina Skranefjell (Norges sosiale forum), Roy Pedersen (LO Oslo), Ingrid Fiskaa (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) med flere. Arrangører er Attac, Norges sosiale forum og LO i Oslo. Les grunnlaget for markeringen her.

Boikott av Yilport i Oslo havn:

Vellykket fanemarkering 5. februar

Boikott av Yilport på Oslo havn, fanemarkering. Foto.

Oslo kommune som eier Oslo havn har gitt det tyrkiske selskapet Yilport monopol på å drive containerhavna i 20 år fra 1. februar. Men Yilport nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. De vil ikke engang forhandle om tariffavtale og har avvist å stille på møte hos Riksmekleren. Norsk Transportarbeiderforbund starter derfor boikott av Yilport fra 4. februar. Målet er å få en tariffavtale på lik linje med andre havnearbeidere i Norge. Les mer på Transportarbeiderforbundets hjemmeside.

Som et første solidariske håndslag deltok fagforeninger fra hele landet på fanemarkeringen 5. februar ved havnekontoret til Yilport i Ormsundveien. Se bilder fra fanemarkeringen på www.frifagbevegelse.no.

Politisk pub torsdag 12. februar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om nei til salg av Oslo. Plakat.

Nei til salg av Oslo

De offentlige velferdstilbudene i Oslo kuttes. Hvert år settes det av mindre penger til barnehager og sykehjem. Høyre-byrådet vil at nye barnehager skal drives av kommersielle selskap og at skoler og sykehjem skal bygges gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). Det er dyrt og byråkratisk. En rekke organisasjoner, deriblant LO i Oslo, har laget aksjonen Nei til salg av Oslo. Sammen ønsker vi å styrke de offentlige velferdstilbudene i stedet for å konkurranseutsette og privatisere. På politisk pub belyser vi risikoen ve privatisering og konsekvensene for barna, de gamle, de syke og de ansatte. Vi får høre Linn Herning, For velferdsstaten, Kjersti Engen Marsdal, Foreldreaksjonen Nei til salg av barnehagene, Stein Olav Ringen, Fagforbundet Oslo og Nils Rise fra Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. februar kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Bli med på teaterkveld 12. mars:

Mor Courage og barna hennar

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestillingen Mor Courage og barna hennar av Bertolt Brecht på Det norske teatret torsdag 12. mars kl. 20:00. Kl. 19:00, før forestillingen, holder forfatter Vigdis Hjorth foredrag om Bertolt Brecht. Pris per billett inkludert foredraget er kr. 335,-. Påmelding innen mandag 2. februar. Billettene betales til LO i Oslos konto nr. 9001 19 16081. Billettene anses ikke som reservert før beløpet er inne på konto. Påmeldingen er bindende. Se invitasjon til teaterkvelden her.

Politisk streik 28. januar imot forverringene av arbeidsmiljøloven

LO, Unio og YS har tatt initiativet til en felles politisk streik onsdag 28. januar kl. 14:00 - 16:00 imot regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven. Markeringer over hele landet er under planlegging. Mer informasjon om markeringen i Oslo vil bli lagt ut her.

Se også egen kampanjeside: mittarbeidsliv.no.

Forsvar arbeidsmiljøloven

– Den norske modellen og trepartssamarbeidet sies i realiteten opp dersom regjeringen fremmer sine forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven, sier LO i Oslos representantskap i en uttalelse. – NHO støtter både forslagene og framgangsmåten.

Representantskapet går også inn for en bred landsomfattende streik for å protestere mot eventuelle forverringer av arbeidsmiljøloven. Les uttalelsen Forsvar arbeidsmiljøloven.

Eiendomsskatt sikrer velferden

For å stanse budsjettkuttene til barnehager, skoler, helsesektoren og eldreomsorgen må det innføres eiendomsskatt i Oslo. – Med eiendomsskatt kan vi sikre velferdstilbudene. En slik skatt vil gi godt over to milliarder kroner i året, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

LO i Oslo har engasjert De Facto til å lage et notat om eiendomsskatt. Last ned notatet Eiendomsskatt i Oslo?

Prøv vår nye eiendomsskattkalkulator

Les også oppslag i Dagsavisen: LO i Oslo: Eiendomsskatt sikrer velferden.

Bli med på underskriftsaksjon for klimajobber og klimakonferanse

I dag var LO i Oslo vertskap da kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» ble sparket i gang foran rundt 40 nøkkelpersoner i norsk fagbevegelse, miljøbevegelse, kirke samt andre interessenter. Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. I frokostmøtet lanserte LO i Oslos nestleder Kjersti Barsok neste års konferanse 13. mars i tillegg til underskriftsaksjon for kravet ”Brems norsk oljeutvinning- 100 000 klimajobber nå”. Dette oppfordrer vi deg til å spre og underskrive på! Det er 175 dager til konferansen og vi satser på 100 000 underskrifter. Les mer og skriv under her: http://broentilframtiden.com/. Les mer på Fri Fagbevegelse.

Politisk pub torsdag 15. januar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om endringene i arbeidsmiljøloven. Plakat.

Arbeidsmiljøloven endres – hva gjør vi?

Høyre- og Frp-regjeringen varsler store endringer i arbeidsmiljøloven og har støtte i Stortinget for å gjennomføre dem. Hva innebærer endringene og hva gjør fagbevegelsen i møte med disse forverringene? LO i Oslos leder Roy Pedersen innleder og blant annet ungdomssekretær i Handel og Kontor Maren Alexandra Gulliksrud og nestleder ved NTL Universitetet i Oslo Natalia Zubillaga deler sine erfaringer og bekymringer med oss. Bli med på politisk pub på Kulturhuset 15. januar! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Stopp byrådets budsjettkutt – Fanemarkering 11. desember

Det borgerlige byrådet kutter i tjenester som skal dekke folks velferdsbehov. Det foreslås kutt for Oslos bydeler, kutt i bemanningen i barnehagene, skolebudsjettet kuttes, institusjonsplasser i rus og psykiatri bygges ned. Samtidig vil byrådet konkurranseutsette og privatisere enda flere av velferdstjenestene, noe som gir kommersielle virksomheter, ofte registrert i skatteparadis, økte muligheter til å tjene millioner på offentlig velferd.

Torsdag 11. desember kl. 16:30 arrangeres fanemarkering i Oslo Rådhus sin borggård. Last ned løpeseddel om budsjettmarkeringen 11. desember. Arrangører: LO i Oslo, Fagforbundet Oslo, FO Oslo, Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet Oslo og Norsk Sykepleierforbund Oslo.

LO i Oslo gir full støtte de streikende HK-organiserte i arbeiderbevegelsen

LO i Oslos representantskap ga sin fulle støtte til de streikende på sitt møte 24. november. Les støtteuttalelsen til HK-streiken her.

HK-streik for innsynsrett og lønn:

Fanemarkering tirsdag 25. november kl. 12:00 på Youngstorget

Et viktig prinsipp for LO er tillitsvalgtes rett til innsyn i relevante lønnsopplysninger. Nå streiker HK-medlemmer i LO og flere av forbundene for å få fullt innsyn i lønnsstatistikk og statistikkgrunnlaget som Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening har.
Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med faner på HK Region Østs streikearrangement på Youngstorget kl. 12:00 tirsdag 25. november. Her blir det appeller og underholdning. Les mer om HK-streiken og fanemarkeringen 25. november her.

Dagskonferanse om konkurranseutsetting og kommunens rolle 18. november kl. 10:00

I samarbeid med Oslo Arbeiderparti inviterer LO i Oslo til dagskonferanse tirsdag 18. november kl. 10:00 - 15:00. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget. Programpunkter: • Foreldreaksjonen for å bevare kommunale barnehager • Konkurranseutsetting og privatisering • Forverring av arbeidsmiljøloven, hva nå? • Kommunen som innkjøper, mot sosial dumping. Se invitasjon med fullstendig program her. Innledere er tillitsvalgte, aktivister og politikere, deriblant Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Det serveres lunsj. Påmelding til post@lo-oslo.no senest tirsdag 11. november.

Internasjonalt forum om Filippinene og konfliktene i Sør- og Øst-Kinahavet 18. november kl. 17:00

Kina ligger i strid med flere stater om territorielle rettigheter i Sør- og Øst-Kinahavet som har store ressurser av olje og gass, rike fiskeforekomster og er en viktig handelsvei for global varehandel. De siste årene har flere av konfliktene antatt akutt form og truet med åpen militær konfrontasjon. USAs styrking av den amerikanske flåten i området vever konfliktene inn i rivaliseringa mellom USA og Kina. Kineserne har endra sin sikkerhetspolitiske strategi og begge parter rasler med sablene.

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum tirsdag 18. november kl. 17:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24 hvor Kjetil Grønvold, Philippine Resource Center, Norge, innleder. Det blir enkel servering. Påmeldingsfrist 14. november til ekevik@hf-it.uio.no. Se invitasjon til internasjonalt forum her.

Allsang- og historiekveld om Marcus Thrane og thranittbevegelsen onsdag 12. november

Marcus Thrane. BokomslagKulturutvalget i LO i Oslo inviterer til allsang om Marcus Thrane og thranittbevegelsen kl. 19:00 på Kampen Bistros møtelokale i andre etasje på Kampen Bydelshus i Bøgata 21. I tillegg til allsang kommer historiker Mona Ringvej som nylig har skrevet bok om Marcus Thrane og forteller om hans virksomhet og skjebnen han møtte i det norske rettsvesenet. Thranittbevegelsen hadde over 30.000 medlemmer rundt 1850 og drev blant annet skoler og opplysningsarbeid blant husmenn og fattige. Thrane ble dømt til flere års fangenskap for opprør mot staten. Les mer om Marcus Thrane i invitasjonen til allsangkvelden. Gratis inngang. Forfriskninger kan kjøpes på stedet.

Politisk pub torsdag 6. november kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om åpningstiden i butikker og en uke med bare hverdager

Første politiske pub ble avholdt 11. september 2014. Foto.

Med de varslede endringene i arbeidsmiljøloven kan søndagsåpne butikker bli utbredt. Søndagsåpent er ikke et krav fra handelsnæringen, ikke fra ansatte, ei heller fra folk flest. Hvordan kan de ansatte organisere seg slik at de får innflytelse over åpningstidene? Har ansatte muligheter for påvirkning i en butikk som holder til på et kjøpesenter?

Møt John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor, Janne Ottersen Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet, og Fawsi Adem, klubbleder på IKEA Furuset. Stein Stugu fra De Facto forklarer hvilke konsekvenser endringene i arbeidsmiljøloven får for søndagsarbeid. Se invitasjon til politisk pub her.

Bli med på Globaliseringskonferansen 30. oktober - 2. november

Globaliseringskonferansen er en stor konferanse med flere stormøter og mange små, se www.globalisering.no,​ der omlag 1.500 personer pleier å delta. I år er temaet frihet og innrettinga er på fagbevegelsen. LO-leder Gerd Kristiansen innleder på åpningsmøtet den 30. oktober, se ellers program og påmelding på nettsida.

Som en del av Globaliseringskonferansen arrangerer LO i Oslo sammen med Palestinakomiteen møte lørdag 1. november med tittelen #impunity – Israels frie hender og stiller spørsmålet hvordan det er mulig å helt åpenlyst bryte menneskerettighetene og ignorere FN-resolusjoner uten reaksjoner fra omverdenen. Blant annet sionismen som den drivende kraften i det israelske prosjektet belyses. Les mer om møtet #impunity – Israels frie hender.

Polsk-norsk kulturarrangement 24. oktober på Josefine Vertshus

EL & IT Forbundet inviterer til et polsk-norsk-internasjonalt kulturarrangement for å styrke kontakten og forståelsen mellom folk på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Det polsk-norske bandet Karuzela Group holder konsert med kjente polske sanger i nye overraskende tolkninger og synger både på polsk og norsk. Også Jørn Simen Øverli, Joanna Lewandowska og Espen Leite kommer. Arrangementet er fredag 24. oktober på Josefine Vertshus, Josefine gate 16 i Oslo (nær Bislett). Dørene åpnes kl. 18:00 og programmet begynner kl. 20:00. Det blir mulig å kjøpe mat og drikke. Gratis inngang! Last ned invitasjon her.

Konferansen om produktivitet er utsatt

På grunn av få påmeldte er konferansen om produktivitet og produktivitetskommisjonen utsatt.

Politisk pub torsdag 9. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om arbeidsmiljøloven – mot et løsarbeider- og sorteringssamfunn?

Tillitsvalgte fra omsorgssektoren, renhold og byggebransjen snakker om sine erfaringer med midlertidige stillinger og deler sine betraktninger om de foreslåtte endringene i loven. Roar Eilertsen fra De Facto forklarer hva endringene i arbeidsmiljøloven innebærer og hvorfor det å fjerne retten til fast ansettelse er å fjerne grunnsteinen i arbeidsmiljøloven.

Se invitasjon til politisk pub om arbeidsmiljøloven her.

Prøysen i Oslo 9. oktober kl. 17:00 i Byarkivet, Maridalsveien 3

Kulturutvalget i LO i Oslo, i samarbeid med Arbeidermuseet og Kulturetaten / Byarkivet, markerer Alf Prøysens 100-årsjubileum blant annet gjennom å vise hans tilknytning til Oslo og arbeiderkulturen. I Byarkivet i Maridalsveien 3 torsdag 9. oktober blir det foredrag om arbeiderdikteren Alf Prøysen ved stipendiat Bjørn-Ivar Fyksen. Jørn Simen Øverli synger et utvalg av Prøysens sanger. Se invitasjon til Prøysen i Oslo her.

Bli med på Prøysen-konsert på Månefisken torsdag 9. oktober kl. 20:00

Kulturutvalget i LO i Oslo i samarbeid med Arbeidermuseet inviterer til konsert med Jørn Simen Øverli som synger Prøysen-sanger på Månesfisken i tidligere Hjula Væveri på Sagene, Sagveien 23, kl. 20:00. Her kan du oppleve en time herlig Prøysen-stoff på Øverlisk vis. I tillegg blir det opptreden ved Foss videregående skole. Det er gratis inngang. Aldersgrense 18 år. Last ned plakat.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – dagens lov er fleksibel nok:

Politisk streik og arrangement på Youngstorget 23. september

Løpeseddel politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

LO i Oslo og en rekke fagforeninger oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringen. Det blir arrangement på Youngstorget samme dag kl. 14:00.

Les plattformen for den politiske streiken.

Det er laget en seks siders løpeseddel om den politiske streiken med hovedpunktene for den og en oppfordring om å stille opp på arrangementet på Youngstorget. Løpeseddelen kan bestilles fra post@lo-oslo.no.

Rjukanseminaret 3. – 5. oktober er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste

Foredrag ved historiker Harald Berntsen. Foto.Rjukanseminaret er nå utvidet i forhold til tidligere og starter med lunsj på Gaustablikk høyfjellshotell fredag 3. oktober. Vi reiser med buss fra Oslo kl. 09:00. Foredragsholder gjennom helgen er historiker Harald Berntsen som tar oss igjennom arbeiderbevegelsens historie og framveksten av vårt kapitalistiske samfunn som danner et godt grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag blir det guidet tur med buss, besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. Hjemreise etter lunsj søndag 5. oktober.

Last ned programmet for Rjukanseminaret. Les mer om Rjukanseminaret og se bilder her.

Deltakelse på kurset inkludert reise, opphold og mat er gratis. Alle får enkeltrom. Meld deg på til post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 03.

Åpent møte tirsdag 16. september kl. 15:30 på Anker Hotel:

TTIP – frihandelsavtale eller demokratisk trussel?

Stopp TTIP. Logo.

EU forhandler med USA om en handelsavtale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som kan true arbeidstakerrettigheter, offentlige velferdsordninger, miljøkrav og demokratiske rettigheter. Investorer kan få sanksjonsmuligheter mot stater ved konflikt mellom fri handel og for eksempel minstelønnssatser, matsikkerhet og miljøstandarder. En slik avtale vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Lær mer om TTIP og hva vi kan gjøre på møtet på Anker Hotel i Storgata 55 tirsdag 16. september kl. 15.30 – 18.00. Se invitasjon til møtet om TTIP her.

Seminar med fagforeningskamerater fra USA tirsdag 16. september kl. 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

LO i Oslo og hele venstresidas tankesmie Manifest inviterer til seminar med fagforeningskamerater fra USA. Rick Smith og Alphonso Mayfield fra Florida Public Service Union har jobbet med å organisere arbeidere i den fagforeningsfiendtlige butikkjeden Wal Mart i Florida og representerer en av de få amerikanske fagforeningene i vekst. De forteller om fagforeningen som jobber bredt med både lokalsamfunn og sosiale bevegelser. Vi hører ofte om den lave organiseringsgraden blant amerikanske arbeidsfolk, men det finnes fagforeninger som lykkes. Nå har du sjansen til å møte amerikanske fagforeningskamerater på offensiven.

Bli med på seminaret tirsdag 16. september kl. 13:00 – 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24, hvor Rick og Alphonso presenterer sin "strategi for fagforeningsarbeid i motbakke" som utgangspunkt for en fagpolitisk diskusjon. Send påmelding til ebba.boye@manifestanalyse.no.

Forslagsfrister og representantskapsmøter høsten 2014 og våren 2015

LO i Oslo har representantskapsmøter følgende mandager:

8. september, 27. oktober og 24. november 2014 og 26. januar, 23. februar og 13. april (årsmøte) 2015.

Forslagsfrister:

- Forslag på hvem som skal sitte i LO i Oslos valgkomité for årsmøtet 2015: torsdag 4. desember 2014.

- Forslag til paroler og det politiske grunnlaget for 1. mai 2015: torsdag 22. januar 2015.

- Forslag til årsmøtet: torsdag 26. februar 2015.

Forslag kan sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.

Politisk pub 11. september om lærerstreiken

LO i Oslo i samarbeid med De Facto, Manifest Analyse og For velferdsstaten inviterer til politisk pub på Kulturhuset på Youngtorget torsdag 11. september kl. 17:00 – 19:00. Temaet er kampen om skolen – lærerstreiken i perspektiv. Se invitasjon her.

Fredagsdemonstrasjon 22. august for Palestina

LO i Oslo har sluttet seg til fredagsdemonstrasjonen for Palestina, imot Israels blokade av Gaza og okkupasjonen av Palestina. I sommer har Israels militære drept 1983 mennesker. Fellesutvalget for Palestina, som arrangerer fredagsdemonstrasjonen, har laget 1983 plakater med navn og alder på alle som har måttet bøte med livet i sommer. Vi oppfordrer folk til å delta i demonstrasjonen slik at alle plakatene blir båret gjennom Oslos gater. Toget går fra Grønlands Torg kl. 17:00 opp til Stortinget der det blir appeller. Se mer informasjon om arrangementet på facebook.

Fredagsdemonstrasjon mot bombingen av Gaza 8. august

LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonene mot bombingen av Gaza som arrangeres av Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina. Parolene for demonstrasjonen er • Stopp Israels bombing • Opphev blokaden av Gaza • Okkupasjonen må opphøre • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten. Bli gjerne med på demonstrasjonen foran Stortinget fredag 8. august kl. 17:00.

Fanemarkering torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Bli med og si nei til H/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Møt opp på Youngstorget torsdag 19. juni kl. 13:00

Fanemarkering 19. juni 2014. Annonse i Klassekampen.

Det blir appeller ved Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor - Hans Felix, leder El & It Forbundet - Mimmi Kvisvik, leder FO - Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund - Roger Heimli, AU Fagforbundet - Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo. Det blir også musikk ved Rolf Raddis Band og Bjørn Halvorsen.

Høyre/Frp-regjeringen angriper arbeidsmiljøloven og tariffavtalene med forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram for en uke siden. Det foreslås økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelser, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Hvis disse lovforslagene vedtas av Stortinget vil det bli flere løsarbeidere, økt sosial dumping og mer økonomisk kriminalitet.

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget. Møt fram med fagforeningsfaner!

Se løpeseddel om fanemarkeringen 19. juni på Youngstorget. Her kan du lese pressemeldingen om fanemarkeringen.

Hjemmesiden er under ombygging

Vi bygger om hjemmesiden og alt innholdet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det meste blir tilgjengelig i løpet av juni.

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.