Stopp norske oljepenger til israelsk okkupasjon – støtt forbrukerboikott av israelske varer!


Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 3. april 2006


Det har kommet frem at Norge i 2005 doblet utlån av oljepenger til Israel som styrker okkupasjonen av palestinske områder (Ny Tid 03.03.06). Slik får Israel økonomisk hjelp fra Norge til militær opprustning og bygging av apartheid-muren. De norske ”Israel Aid”-obligasjonene var på mer enn 184,5 millioner kroner. ”Israel Aid” er navnet på verdipapirer som staten Israel utsteder for å skaffe seg kapital. Israel er en stor militærmakt med atomvåpen. Bare apartheid-muren er anslått til å koste mer enn 15 millioner kroner. Det norske oljefondet finansierer også elektrisk infrastruktur til ulovlige israelske bosettingen på Vestbredden.

LO i Oslo krever at de etiske retningslinjer endres slik at det norske folks pensjonsfond ikke finansierer militære okkupasjonsmakter som Israel. Vi krever at Norge innfører våpenboikott av Israel og oppfordrer LOs medlemmer til fortsatt å støtte opp om forbrukerboikott av israelske varer.