LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

27. mai:

Representantskapsmøte i LO i Oslo.

6. juni:

Demonstrasjon i regi av Pensjonistforbundet for rettferdig pensjon kl. 12:00 foran Stortinget.

12. juni:

Svensson-seminar «Shrinking space – democracy and trade unions» kl. 12:00 på Kulturhuset.

Demonstrasjon for rettferdig pensjon torsdag 6. juni kl. 12:00 foran Stortinget

Pensjonistforbundet demonstrerer for rettferdig pensjon og vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner torsdag 6. juni kl. 12:00 foran Stortinget.

Ifølge Pensjonistforbundet har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft og fått mindre å rutte med fire år på rad. Forbundsleder Jan Davidsen håper å fylle Eidsvolls plass med kampklare pensjonister og støttespillere: – Vi kjemper først og fremst for forhandlingsrett og mot underregulering av pensjon. I år endte trygdeoppgjøret med null og Pensjonistforbundet oppfordrer alle til å møte opp!

Det blir appeller ved Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet, Anne-Margrethe Benæs, leder for Utdanningsforbundets pensjonister og innlegg fra politikere. Sang og musikk står Anders Rogg og Kine Hellebust for. Møt opp og vis at du bryr deg!

Svensson-seminar 12. juni kl. 12:00 – 14:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

«Shrinking space – democracy and trade unions»

Seminaret foregår på engelsk og er gratis og åpent for alle. Innledere er Loredana Carta, International Trade Union Confederation, årets vinner av Arthur Svensson-prisen France Castro, ACT Philippines, Eric Lee, LabourStart, og Hans Christian Gabrielsen, LO. Konferansier er Liv Tørres, Nobels Fredssenter.

The ITUC Global Rights Index documents restrictions on free speech and protests and increasingly violent attacks on the defenders of workers’ rights. Decent work and democratic rights have grown weaker in almost all countries, while inequality continued to grow.

Which labour rights are most important for democracy? Which are most under pressure from your perspective? And what can we do to defend our space? How can we start building stronger organising campaigns and get more focus back on the core labour standards that are key to all our other struggles? What role can an award like the Arthur Svensson Prize have?

Main speaker, Loredana Carta will present highlights from the brand new ITUC 2019 Global Rights Index which will be published just after the seminar.

Rekordhøy deltakelse i 1. maitoget i Oslo

Bilde av 1. maitoget i Oslo 2019.

10.600 gikk i årets 1. maitog i Oslo. Det har ikke vært registrert så mange deltakere på flere tiår. I fjor gikk 8.300 personer i 1.maitoget i Oslo, 9.200 i 2017 og 7.250 i 2016.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2019 har LO i Oslos representantskap møter 25. februar, 25. mars (årsmøte), 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.