POLITISK PUB OG LUNSJ


Rødgrønt 2021: Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige

Se opptak av politisk lunsj 9. april om regjeringens nye lovforslag for å øke privatiseringen i eldreomsorgen. Helene Bank i For velferdsstaten snakker med Cathrine Strindin Amundsen, spesialrådgiver i For velferdsstaten, Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo og Heidi Bryhnisveen, tillitsvalgt i Fagforbundet Grorud og ansatt ved bestillerkontoret i bydel Grorud om regjeringens iver etter å privatisere eldreomsorgen gjennom en ny lov om «valgfrihet» etter modell fra Sveriges «Lag om valfrihet».


Still spørsmål og send inn kommentarer under sendingen!

Når det er politisk lunsj legger vi ut et skjema her hvor du enkelt kan sende inn spørsmål og innspill til paneldeltakerne.


Se opptak av tidligere politiske puber og lunsjer her:

Rødgrønt 2021: Sekstimersdagen – et umulig prosjekt?

Se opptak av politisk lunsj 5. mars 2021

Rødgrønt 2021: Hva gjør fagbevegelsen i krevende tider?

Se opptak av politisk lunsj 19. februar 2021


Rødgrønt 2021: Hva kan vektere og heismontører lære oss om faglig kamp?

Se opptak av politisk lunsj 5. februar 2021 om faglig kamp

Rødgrønt 2021: Politisk lunsj om arbeidslivet etter sju år med blå regjering

Hør opptak av politisk lunsj fredag 22. januar 2021


Rødgrønt 2021: De rødgrønne partienes stortingsprogrammer

Se opptak av politisk pub mandag 7. desmber 2020

Korona og makt i arbeidslivet

Se opptak av politisk pub onsdag 21. oktober 2020


NAV – fra mistillitsstyring til velferd og arbeid

Se opptak av politisk pub tirsdag 15. september 2020